Ułatwienia przy zatrudnianiu cudzoziemców

18 wrzesień 2018
(0 Głosów)
Autor 

Resort pracy monitoruje stosowanie nowych przepisów i procedury wydawania zezwoleń na pracę sezonową przez powiatowe urzędy pracy. Działania resortu są odpowiedzią na postulat dotyczący uproszczenia procedur powierzania pracy cudzoziemcom.

Resort pracy poinformował, że z dniem 18 maja br. wszedł w życie przepis umożliwiający legalne powierzenie pracy w trakcie procedury wydawania zezwolenia na pracę sezonową, również w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium w innym celu niż praca sezonowa.

W miarę możliwości resort stara się reagować na pojawiające się problemy, wskazując możliwe rozwiązania usprawniające procedowanie urzędów.
Obecnie trwają prace związane ze zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Czego dotyczyć będą zmiany przepisów?
Planowane zmiany mają na celu wykreślenie z rozporządzenia specyficznych rodzajów działalności, przez co prowadzące ją podmioty będą mogły powierzać pracę na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a także oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, nie będą natomiast korzystały z zezwoleń na pracę sezonową. Dodatkowe porządkujące zmiany w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom zostaną wprowadzone nową ustawą o rynku pracy, której projekt jest właśnie w trakcie konsultacji społecznych.

Jednocześnie resort zaznacza, iż na początku 2019 r. przewidziana jest całościowa ewaluacja wprowadzonych w 2018 r. rozwiązań. Jeżeli zostanie uznane, że poszczególne elementy procedury nie spełniają swojej funkcji, podjęte zostaną decyzje o ich zmianie.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…