Postulaty Polski w sprawie WPR po 2020 roku

20 październik 2018
(0 Głosów)
Autor 
Polska postuluje m.in. za radykalnym uproszczeniem mechanizmów wsparcia i zmniejszeniem obciążeń administracyjnych

W dniu 18 października 2018 r. w Brukseli Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski złożył komisarzowi Hoganowi postulaty Polski w sprawie WPR po 2020 roku.

Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski wspólnie z Litewską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Republiki Czeskiej i Łotewską Radą Współpracy Rolnej przedstawili w Brukseli wspólne stanowisko w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, które przekazano: Komisarzowi ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Philowi Hoganowi, Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesławowi Siekierskiemu, Komisarzowi ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich Guntherowi Oettingerowi oraz obecnej prezydencji austriackiej i przyszłej rumuńskiej.

 

Na stanowisko składały się następujące postulaty:

- Domagamy się, aby płatności bezpośrednie, które rolnicy z naszych krajów otrzymają w okresie programowania 2021-2027, były co najmniej równe średniej płatności bezpośrednich w UE;

- Domagamy się, aby wsparcie dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) pozostało co najmniej na poziomie 2014-2020;

- Domagamy się ustanowienia jednolitego pułapu dla wszystkich rodzajów wsparcia, które państwa członkowskie finansują wyłącznie z budżetu państwa, jak również jednolitego pułapu współfinansowania z budżetu państwa w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich;

- Domagamy się radykalnego uproszczenia mechanizmów wsparcia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno dla administracji, jak i wnioskodawców/beneficjentów;

- Domagamy się stworzenia specjalnych mechanizmów finansowych i organizacyjnych w celu zachęcenia i ułatwienia młodym rolnikom podejmowania działalności, jak również środków dla nowych podmiotów w sektorze rolnym, które nie są już objęte definicją "młodego rolnika".

- Domagamy się, aby w okresie programowania 2021-2027 priorytetowo traktować rozwój małych i średnich gospodarstw rolnych.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…