KRUS - wysokość składek ubezpieczeniowych I kwartale 2019 r.

15 grudzień 2018
(0 Głosów)
Autor 
KRUS poinformował o wysokosci składek za I kwartał 2019 r. Fot. zycierolnika.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2019 r. nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc:

1. rolnika, małżonka, domownika wynosi 42 zł miesięcznie,
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie,

2. pomocnika rolnika wynosi 42 zł miesięcznie. W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu pomocnika, z którym zawarto umowę o pomocy przy zbiorach jest krótszy niż miesiąc, wysokość należnej składki rolnik oblicza proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu, zgodnie z wymiarem składki prezentowanym na stronie wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2019 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w grudniu br. emerytury podstawowej (912,86 zł), tj. 91,00 zł.

 

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2019 r. za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych nadal stanowić będzie:

- 12% emerytury podstawowej tj. 110,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
- 24% emerytury podstawowej tj. 219,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
- 36% emerytury podstawowej tj. 329,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
- 48% emerytury podstawowej tj. 438,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

 

Do kiedy nalezy uregulować składki?

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

- rolników, małżonków i domowników za 1 kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 stycznia 2019 r.
- pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…