Wydrukuj tę stronę

Wspomagasz rozwój usług rolniczych? możesz złożyć wniosek o pomoc

13 październik 2019
(0 Głosów)
Autor 
Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych

Osoby świadczące usługi na rzecz rolników i chcące rozwijać swoją działalność mogą do 20 listopada w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożyć wniosek o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

Dotacje skierowane są do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonują działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
– 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
– 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
– 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.
przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

Co podlega refundacji?
Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Zobacz również >> Rekompensaty z ARiMR za przekazanie lub odsprzedanie gospodarstwa

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak także kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Na pomoc nie mogą liczyć podmioty które otrzymały wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013. Co ważne, warunek ten dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka.

Poprzedni nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych, który odbył się w 2016 r., cieszył się dużą popularnością. Do ARiMR wpłynęło wtedy ok. 1,9 tys. wniosków na łączną kwotę 790 mln zł, z czego zawarto blisko 1,3 tys. umów na łączną kwotę prawie 547 mln zł.

Redakcja

Ostatnie od Redakcja

Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…