Potrzebny jest konkretny program na rzecz obszarów wiejskich - agenda wiejska

27 czerwiec 2020
(0 Głosów)
Autor 
Kryzys ujawnił i pogłębił skutki wielu długotrwałych zagrożeń, z jakimi borykają się obszary wiejskie Fot. zycierolnika.pl

Kryzys spowodowany epidemią COVID-19 ujawnił i pogłębił skutki wielu długotrwałych zagrożeń, z jakimi od lat borykają się obszary wiejskie – podkreślają przedstawiciele Komitetu Regionów. Zdaniem samorządowców potrzebny jest konkretny program na rzecz obszarów wiejskich - agenda wiejska.

W Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) KR opracowywana jest opinia na temat Strategii UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich. Dokument ma trafić do unijnych instytucji, jako stanowisko samorządowców z UE.

Jak podkreślono w projekcie opinii, kryzys ujawnił i pogłębił skutki wielu długotrwałych zagrożeń, z jakimi borykają się obszary wiejskie – w pierwszym rzędzie nieustanne długotrwałe wyludnianie się obszarów wiejskich sprawiło, że obszary te są opustoszałe i czują się zaniedbane w strategiach politycznych UE.

- Choć z zadowoleniem przyjmujemy ostatnią elastyczność Komisji Europejskiej w odniesieniu do funduszy strukturalnych, finansowania WPR i w szczególności finansowania rozwoju obszarów wiejskich, KR podkreśla również potrzebę przyjęcia systematycznego podejścia w formie rzeczywistego i konkretnego programu na rzecz obszarów wiejskich (agendy wiejskiej), o który apelował Europejski Komitet Regionów i Parlament Europejski i który postulowano w deklaracji z Cork 2.0. – zaznaczono w dokumencie.

Chodzi o deklarację opracowaną przez uczestników Europejskiej Konferencji w sprawie Rozwoju Obszarów Wiejskich, która odbyła się w Cork w Irlandii w 2016 r.

 

Jaka jest wizja samorządowców?
Kurier PAP informuje, że samorządowcy chcą, by Strategia UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich obejmowała wspieranie społeczności wiejskich, przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy. Ich zdaniem powinna też skupić się na poprawie łączności cyfrowej i infrastruktury, maksymalizacji potencjału turystyki wiejskiej oraz wykorzystaniu kreatywności i potencjału kulturowego obszarów wiejskich.

- Obszary wiejskie i miejsko-wiejskie stanowią 88 proc. terytorium UE. Na obszarach tych mieszka 55 proc. ludności Unii, wytwarza się 43 proc. unijnej wartości dodanej brutto i zlokalizowanych jest 56 proc. unijnych miejsc pracy. Rozwój obszarów wiejskich jest zatem bardzo ważnym tematem dla Komitetu Regionów i istotnym narzędziem realizacji celu spójności terytorialnej zapisanego w traktacie lizbońskim – podkreślono w dokumencie roboczym.

Celem opinii Komitetu Regionów będzie również zbadanie, jak ponownie zająć się zasadą sprawiedliwego traktowania i zbliżyć się do osiągnięcia równowagi między obszarami miejskimi i wiejskimi.

Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu.

 

Oprac. Sabina Pietrek, źródło: Kurier PAP

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…