Pomoc covid nie dla wszystkich rolników, którzy przejęli gospodarstwo w tym roku

29 październik 2020
(0 Głosów)
Autor 
Fot.zycierolnika.pl

Zgodnie z prawem rolnikom, którzy przejęli gospodarstwa wraz ze zwierzętami po dniu 1 marca br., nie przysługuje pomoc z tytułu strat poniesionych w wyniku COVID 19, ponieważ na dzień 1 marca br. posiadaczami tych zwierząt, byli jeszcze poprzedni właściciele. Resort rolnictwa wyjaśnia postępowanie w tej sytuacji.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do resortu rolnictwa  o pomoc dla rolników dotkniętych kryzysem COVID-19, którzy po dniu 1 marca br. przejęli gospodarstwa wraz ze zwierzętami.

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że:
•    w razie śmierci podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną, czy też rozwiązania, połączenia lub podziału podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
•    lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne,
•    jak również w razie zbycia całości lub części gospodarstwa rolnego, całości lub części przedsiębiorstwa tego podmiotu w toku postępowania,
nie jest możliwe wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy przez jego następcę prawnego przez nabywcę gospodarstwa lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części.

Nie przewiduje się również możliwości przyznania i wypłaty pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa lub jego części, albo przedsiębiorstwa lub jego części.

Powyższe ograniczenia sukcesji prawnej wynikają z istoty i wyjątkowego celu działania, a także jego pilnego i specyficznego charakteru. Pomoc w ramach nowego działania jest ukierunkowana na podtrzymanie żywotności i kontynuację prowadzonej działalności przez konkretne podmioty, które w sposób szczególny zostały dotknięte kryzysem związanym z epidemią COVID-19.

Nie jest ona adresowana do następców prawnych, którzy wstąpią w prawa i obowiązki tych podmiotów na etapie przyznawania lub wypłaty pomocy.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…