Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych protestuje przeciwko próbie nałożenia na Polaków podatku „od mięsa”.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali do wprowadzenia wspólnej ładowarki dla wszystkich urządzeń mobilnych. Zmiany te mają ułatwić życie konsumentom i ograniczyć ilość elektroodpadów.

Parlament Europejski chce dalszego ograniczania ilości stosowanych pestycydów i zwiększenia funduszy na badania związane z owadami zapylającymi i ich liczebnoścą.

Liczne afery związane z żywnością, jak chociażby skandal z koniną sprzedawaną jako inne mięso czy obawy przed stosowaniem glifosatu w środkach chwastobójczych sprawiły, że na początku XXI wieku dokonano istotnej reformy unijnej polityki bezpieczeństwa żywności.

Komisja Rolnictwa PE zatwierdziła ostatnią partię propozycji zmian w unijnej polityce rolnej. Europosłowie przegłosowali utworzenie rezerwy kryzysowej, finansowanej spoza budżetu WPR oraz zaostrzenie kar za naruszenia zasad produkcji żywności i dobrostanu zwierząt.

Większość posłów komisji rolnictwa PE chce większego budżetu na rolnictwo po 2020 r. – podkreślił europoseł Zbigniew Kuźmiuk (PiS/EKR).

Około 50% żywności przebadanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w 2016 r. zawierało pozostałości pestycydów, a w 3,8% próbek przekroczone zostały najwyższe dopuszczalne poziomy tych pozostałości. Ich poziom oraz zawarte w nich substancje czynne są skrupulatnie monitorowane w Unii Europejskiej, jednak w ostatnich latach pojawiły się obawy dotyczące procedury ich zatwierdzania. W tek kwestii dużą rolę odegrało kontrowersyjne odnowienie zatwierdzenia glifosatu w 2017 r.

Parlament Europejski przedstawił w środę plan działań mający zwiększyć zaufanie do unijnej procedury zatwierdzania pestycydów, poprzez uczynienie jej bardziej przejrzystą.

Strona 1 z 2

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…