Brak internetu to wciąż problem europejskiej wsi

13 kwiecień 2018
(0 Głosów)
Autor 
Jednym z działań na rzecz poprawy połączenia jest utworzona wspólna platforma na rzecz sieci szerokopasmowych

Dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych ma jedynie 40 proc. mieszkańców wsi w UE. Komisja Europejska i Komitet Regionów utworzyły wspólną platformę na rzecz sieci szerokopasmowych, która będzie dążyć do rozwoju sieci na tych obszarach.

Potrzebna silna polityka spójności i odpowiednie instrumenty finansowe

Brak szybkich i niezawodnych łączy szerokopasmowych nadal stanowi problem na wielu obszarach wiejskich i słabo zaludnionych, gdzie rozwój nie jest wystarczająco napędzany przez rynek , podkreślił Komitet Regionów w przyjętej na sesji plenarnej opinii.

- Silna polityka spójności w połączeniu z innymi instrumentami finansowymi ma kluczowe znaczenie dla poprawy łączności szerokopasmowej w Europie - uznał Europejski Komitet Regionów (KR).

Jednym z działań na rzecz poprawy połączenia jest utworzona przez Komisję Europejską i KR wspólna platforma na rzecz sieci szerokopasmowych, w której skład wchodzą decydenci szczebla lokalnego i regionalnego oraz eksperci. Wstępne wnioski platformy zawarte zostały w opinii, w której stwierdza się, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne odgrywają kluczową rolę w ulepszaniu ICT i infrastruktury szerokopasmowej – w obecnym okresie programowania na ten cel przeznaczono 14 mld euro.

 

Brak sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich UE

- Obecnie do szybkich sieci szerokopasmowych ma dostęp jedynie 40 proc. mieszkańców obszarów wiejskich w UE, w porównaniu z 90 proc. mieszkańców obszarów miejskich - powiedział burmistrz gminy Rae Estończyk Mart Vorklaev, który jest autorem opinii.

- Stoi to na przeszkodzie realizacji ambitnych celów UE na rzecz jednolitego rynku cyfrowego oraz przyczynia się do narastającego problemu wyludniania i peryferyzacji obszarów wiejskich w całej Europie – dodał

Zdaniem Estończyka, należy więc wspierać infrastrukturę szerokopasmową poprzez wzmacnianie polityki spójności jednocześnie z innymi instrumentami finansowymi łączącymi finansowanie publiczne i prywatne, takimi jak fundusz na rzecz technologii szerokopasmowych uruchomiony przez Europejski Bank Inwestycyjny.

W opinii przyjętej przez Komitet Regionów zaznaczono, że należałoby dostosować unijne wytyczne w sprawie stosowania zasad pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych do różnych rodzajów środków UE przeznaczanych na rozwój sieci szerokopasmowych.

Zwrócono uwagę, że mobilne i satelitarne usługi szerokopasmowe często stanowią szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie alternatywne do sieci światłowodowych, zwłaszcza na obszarach słabo zaludnionych.

- Ponieważ szybka rozbudowa sieci komunikacyjnych 5G stwarza nowe wyzwania w zakresie zarządzania częstotliwościami radiowymi, ważne jest wypracowanie wspólnego podejścia do przyznawania licencji na wykorzystywaną w przyszłości wyższą częstotliwość - zauważył Vorklaev .

Komitet uznał też za konieczne rozdzielenie świadczenia usług od eksploatacji sieci, podobnie jak ma to miejsce w sektorze energetycznym. Jak zaznaczono, z myślą o konkurencyjności, takie rozdzielenie powinno dotyczyć zarówno rynku stacjonarnej sieci, jak i rynku 5G.

- Nie powinna mieć miejsca żadnego rodzaju zależność, jeśli chodzi o infrastrukturę podstawową należącą do dominujących na rynku przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Sieci nie powinny zależeć od operatora, tak by na rynku mogło funkcjonować na równych warunkach wielu usługodawców, a konsumenci mogli wybrać odpowiednią na siebie ofertę – podkreślił autor opinii.

Dokument zostanie przekazany do unijnych instytucji jako stanowisko władz lokalnych i regionalnych UE. Komitet Regionów UE to unijny organ doradczy, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów, w tym niektórzy polscy marszałkowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie i radni.

Źródło: Kurie PAP

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…