Resort rolnictwa na temat skali odstrzału sanitarnego dzików

01 grudzień 2018
(0 Głosów)
Autor 
Na terenie całego kraju podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie populacji dzików

W ramach działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniającej się na terenie Polski choroby ASF, podejmowane są na obszarze całego kraju działania mające na celu zmniejszenie populacji dzików. Redukcja populacji zwierząt jest realizowana w ramach planowej gospodarki łowieckiej.

W nawiązaniu do wniosku dotyczącego likwidacji dzików w celu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF, resort rolnictwa poinformował, iż zasady gospodarki łowieckiej, w tym właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego, odstrzału redukcyjnego, zastępczego, rocznych planów łowieckich, określają przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz., 1295 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. ustawą, naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest Minister Środowiska. Natomiast, o ile ustawa ta nie stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców, m.in. w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

 

Zasady zwalczania ASF w Polsce

Resort rolnictwa przekazał, że w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce są podejmowane skoordynowane, wielokierunkowe działania mające na celu zwalczanie i zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa, w szczególności na tereny wolne od tej choroby.

Na terenie całego kraju podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie populacji dzików (odstrzał sanitarny) oraz ograniczenie szerzenia się choroby w populacji dzików (zbieranie dzików padłych, zamykanie przepustów pod autostradami). Ponadto powołany został Międzyresortowy Zespół ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Kto decyduje o odstrzale dzików?

Zespół rekomendował m.in. redukcję zagęszczenia dzika do poziomu 0,1 os./km2 oraz zmodyfikowania w tym zakresie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. W związku z tym na terenie całego kraju w sposób ciągły realizowana jest redukcja populacji dzików, w ramach planowej gospodarki łowieckiej, za którą odpowiada Minister Środowiska.

Dodatkowo, na obszarach, na których występuje ASF lub które są bezpośrednio zagrożone jego wystąpieniem, na podstawie aktów prawa miejscowego tj. rozporządzeń powiatowego lekarza weterynarii lub rozporządzeń wojewody, wykonywany jest odstrzał sanitarny dzików.

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, powiatowy lekarz weterynarii może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt (w tym dzików) na określonym obszarze.

 

Zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia

Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt wprowadzonego w przepisach wydanych na podstawie ww. przepisów przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia (ryczałt).

Ryczałt przysługuje myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt w wysokości 80% a pozostałe 20% kwoty ryczałtu otrzymuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt.

Ponadto dzierżawca, albo zarządca obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego, przekazuje kwotę ryczałtu, o której mowa powyżej, myśliwym, którzy wykonali odstrzał sanitarny zwierząt.

Zgodnie z danymi na dzień 22 października 2018 r., w ramach odstrzału sanitarnego dzików w okresie od 2017 r. pozyskano 25 389 dzików.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…