Podwyżka VAT na lekarstwa weterynaryjne jest nieuzasadniona

04 grudzień 2018
(0 Głosów)
Autor 
Proponowana zmiana bardzo negatywnie wpłynie na działalność schronisk, stowarzyszeń i organizacji opiekujących się bezdomnymi zwierzętami

Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej złożył do Ministerstwa Finansów zastrzeżenia co do planowanej zmiany podatku VAT dla produktów weterynaryjnych z 8 % do 23 %. W opinii Rady zmiana ta jest niczym nieuzasadniona. Stratni będą nie tylko właściciele zwierząt hodowlanych. Podwyżki odczują też schroniska.

Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej ustosunkowując się do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, złożył zastrzeżenia co do planowanego podniesienia stawki VAT przewidzianej dla produktów leczniczych weterynaryjnych z 8 % do 23 %.


Jednakowe traktowanie produktów leczniczych dla ludzi i zwierząt
W piśmie czytamy, że zmiana ta wynika z zaproponowanego nowego brzmienia obecnego załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług ,Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”. Krajowa Rada Lekarsko - Weterynaryjna zauważa, że w proponowanym nowym brzmieniu tego załącznika mowa jest o produktach leczniczych z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych.


" Produkty lecznicze — z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych - dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską” podczas gdy w chwili obecnej aktualne brzmienie przedmiotowego załącznika przewidując obniżoną stawkę na produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego lub te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Rade Unii Europejskiej lub Komisje Europejska nie czyni rozróżnienia na produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi i zwierząt i przewiduje dla nich jednolita, obniżoną stawkę podatku VAT.

- Takie rozwiązanie, to jest jednolite traktowanie produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi i produktów leczniczych weterynaryjnych, ma swoje głębokie uzasadnienie które wynika z faktu, iż zarówno jedne jak i drugie służą w ogólnym rozrachunku ochronie zdrowia publicznego i ochronie zdrowia ludzi. Należy bowiem pamiętać, iż działalność lekarzy weterynarii w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt świadczących usługi weterynaryjne polega również na ochronie zdrowia ludzi poprzez ochronę zdrowia zwierząt, zwalczanie odzwierzęcych chorób zakaźnych, nadzór nad żywnością zwierzęcego pochodzenia, a wiec weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego - argumentuje Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

 

Brak uzasadnienia podwyżki VAT na produkty lecznicze weterynaryjne
W piśmie wyraźnie zaznaczono, ze w uzasadnieniu omawianego projektu ustawy brak jest jakiegokolwiek odniesienia do podwyższenia stawki podatku VAT na produkty lecznicze weterynaryjne, nie podjęto nawet próby usprawiedliwienia takiej podwyżki. Zdaniem Rady uzasadnieniem nie może być zmiana klasyfikacji gdyż w chwili obecnej produkty lecznicze zarówno przeznaczone dla ludzi jak i przeznaczone dla zwierząt grupowane są łącznie co nie budzi żadnych kontrowersji i skutecznie funkcjonuje od wielu lat.

 

Droższe usługi weterynaryjne na terenach wiejskich
Wprowadzenie wyższej stawki na produkty lecznicze weterynaryjne najprawdopodobniej spowodowałoby podwyższenie cen usług weterynaryjnych, w szczególności tych w zakładach leczniczych weterynaryjnych działających na terenach wiejskich, co miałoby bezpośredni wpływ na podwyższenie kosztów chowu i hodowli zwierząt gospodarskich dla rolników i niewątpliwie negatywnie odbiłoby się na całej branży rolniczej.

Wyższe koszty poniosą także wielbiciele małych zwierząt, zwłaszcza psów i kotów choćby z powodu droższych szczepionek. Należy również pamiętać o wzroście kosztów wykonywania ustawowych zadań przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną w szczególności w zakresie szczepień na wściekliznę oraz zwalczania chorób zakaźnych - szacunki samej Inspekcji mówią tutaj o 16-procentowym wzroście kosztów.
 

Krajowa Rada Lekarska zakłada, że proponowana zmiana bardzo negatywnie wpłynie na działalność schronisk, stowarzyszeń i organizacji opiekujących się bezdomnymi zwierzętami dla których koszty produktów leczniczych weterynaryjnych kupowanych dla zwierząt, którymi się opiekują stanowią bardzo dużą część ich wydatków i ich zwiększeniu organizacje te, zwłaszcza mniejsze, mogą po prostu nie podołać.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…