Kryteria znoszenia stref w walce z ASF

04 październik 2019
(0 Głosów)
Autor 
Mapa z podziałem na strefy

Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej opublikował rekomendacje dotyczące kryteriów znoszenia stref, które wyznaczane są w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się ASF. O informacje te często pytają rolnicy.

Opublikowane dla rolników rekomendacje pochodzące z dokumentu roboczego „Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation” z lutego 2019. Dokument ten stworzono do celów informacyjnych i konsultacyjnych i nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

 

Jak powinno się znosić ograniczenia?
W opublikowanych informacjach czytamy, że aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF i chronić jednolity rynek UE i handel międzynarodowy, ograniczenia w strefach należy znosić ostrożnie i w oparciu o wiedzę i podejście naukowe.  Poniżej podano zestaw kryteriów znoszenia ograniczeń.

Zniesienie strefy I (żółtej) i II (czerwonej) nie powinno mieć miejsca podczas sezonowych szczytów rozprzestrzeniania się choroby opisanych przez EFSA (np. czerwiec-sierpień i grudzień-luty), chyba że pozytywna ogólna sytuacja epidemiologiczna ASF kraju potwierdzona jest przez właściwy organ weterynaryjny. Ponadto przed zniesieniem jakichkolwiek ograniczeń, przez wystarczająco długi czas wprowadzony był odpowiedni plan nadzoru z korzystnymi wynikami badań.

Przy określaniu zasięgu obszaru stosuje się kryteria, o których mowa powyżej.
1) zniesienie strefy III (niebieskiej) i powrót do strefy II (czerwonej) lub strefy I (żółtej) powinno opierać się na następujących zasadach:
a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie było ogniska ASF u świń domowych
lub
b) w przypadku całkowitej depopulacji wszystkich gospodarstw niekomercyjnych o niskich warunkach bezpieczeństwa biologicznego okres bez wystąpienia ognisk może zostać skrócony do 3 miesięcy
lub
c) w przypadku ogniska (na obszarze, gdzie nie było ognisk ASF u świń domowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy) - okres może zostać skrócony do 3 miesięcy po dezynfekcji zakażonego gospodarstwa (zgodnie z art. 10.4 lit. a) dyrektywy 2002/60 / WE) oraz pod warunkiem wdrożenia środków, o których mowa w art. 10.4 lit. b) (badania kliniczne i laboratoryjne) lub w art. 10.5 (program intensywnego pobierania próbek i testowania) dyrektywy 2002/60 / WE,
d) w przypadku ograniczonych ognisk ASF skupionych w przestrzeni i czasie (w ciągu 30 dni od pierwszego ogniska) w niekomercyjnych gospodarstwach trzodowych połozonych na wystarczająco dużym i wcześniej wolnym od wirusa obszarze – okres może zostać skrócony do 3 miesięcy po dezynfekcji ostatniego zakażonego gospodarstwa (zgodnie z art. 10.4 lit. a) dyrektywy 2002/60 / WE) i pod warunkiem, że środki, o których mowa w art. 10.4 lit. b) (badania kliniczne i laboratoryjne) lub w art. 10.5 (program intensywnego pobierania próbek i testowania) dyrektywy 2002 / 60 / WE zostały wdrożone. Ponadto należy wziąć pod uwagę ogólną sytuację epidemiologiczną ASF w kraju oraz uzasadnienia przedstawione przez odpowiedni organ weterynaryjny.

2) zniesienie regionalizacji strefy II (czerwonej) i powrót do strefy I (żółtej) powinno odbywać się na następujących zasadach:
a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przypadków ASF u dzika. W szczególnych sytuacjach, (na przykład ostatni przypadek ASF został potwierdzony na podstawie próbek pobranych od dzika, który znajdował się w dalece posuniętym rozkładzie tuszy, co wskazuje na śmierć dzika na kilka miesięcy przed datą potwierdzenia) 12-miesięczny okres bez jakiegokolwiek przypadku ASF można skrócić biorąc pod uwagę o ogólną sytuację epidemiologiczną ASF w kraju i uzasadnienia przedstawione przez odpowiedni organ weterynaryjny.

3) zniesienie strefy I (żółtej) powinno uwzględniać ryzyko i cały zestaw danych epidemiologicznych w szerszym kontekście geograficznym i czasowym. Zniesienie wszystkich ograniczeń regionalizacji powinno opierać się na szerszych rozważaniach, a dyskusje powinny być podjęte na późniejszym etapie epidemii. Zniesienie strefy IV (Sardynia) przebiega podobnie.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…