Wydrukuj tę stronę

Kryteria znoszenia stref w walce z ASF

04 październik 2019
(0 Głosów)
Autor 
Mapa z podziałem na strefy

Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej opublikował rekomendacje dotyczące kryteriów znoszenia stref, które wyznaczane są w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się ASF. O informacje te często pytają rolnicy.

Opublikowane dla rolników rekomendacje pochodzące z dokumentu roboczego „Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation” z lutego 2019. Dokument ten stworzono do celów informacyjnych i konsultacyjnych i nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

 

Jak powinno się znosić ograniczenia?
W opublikowanych informacjach czytamy, że aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF i chronić jednolity rynek UE i handel międzynarodowy, ograniczenia w strefach należy znosić ostrożnie i w oparciu o wiedzę i podejście naukowe.  Poniżej podano zestaw kryteriów znoszenia ograniczeń.

Zniesienie strefy I (żółtej) i II (czerwonej) nie powinno mieć miejsca podczas sezonowych szczytów rozprzestrzeniania się choroby opisanych przez EFSA (np. czerwiec-sierpień i grudzień-luty), chyba że pozytywna ogólna sytuacja epidemiologiczna ASF kraju potwierdzona jest przez właściwy organ weterynaryjny. Ponadto przed zniesieniem jakichkolwiek ograniczeń, przez wystarczająco długi czas wprowadzony był odpowiedni plan nadzoru z korzystnymi wynikami badań.

Przy określaniu zasięgu obszaru stosuje się kryteria, o których mowa powyżej.
1) zniesienie strefy III (niebieskiej) i powrót do strefy II (czerwonej) lub strefy I (żółtej) powinno opierać się na następujących zasadach:
a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie było ogniska ASF u świń domowych
lub
b) w przypadku całkowitej depopulacji wszystkich gospodarstw niekomercyjnych o niskich warunkach bezpieczeństwa biologicznego okres bez wystąpienia ognisk może zostać skrócony do 3 miesięcy
lub
c) w przypadku ogniska (na obszarze, gdzie nie było ognisk ASF u świń domowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy) - okres może zostać skrócony do 3 miesięcy po dezynfekcji zakażonego gospodarstwa (zgodnie z art. 10.4 lit. a) dyrektywy 2002/60 / WE) oraz pod warunkiem wdrożenia środków, o których mowa w art. 10.4 lit. b) (badania kliniczne i laboratoryjne) lub w art. 10.5 (program intensywnego pobierania próbek i testowania) dyrektywy 2002/60 / WE,
d) w przypadku ograniczonych ognisk ASF skupionych w przestrzeni i czasie (w ciągu 30 dni od pierwszego ogniska) w niekomercyjnych gospodarstwach trzodowych połozonych na wystarczająco dużym i wcześniej wolnym od wirusa obszarze – okres może zostać skrócony do 3 miesięcy po dezynfekcji ostatniego zakażonego gospodarstwa (zgodnie z art. 10.4 lit. a) dyrektywy 2002/60 / WE) i pod warunkiem, że środki, o których mowa w art. 10.4 lit. b) (badania kliniczne i laboratoryjne) lub w art. 10.5 (program intensywnego pobierania próbek i testowania) dyrektywy 2002 / 60 / WE zostały wdrożone. Ponadto należy wziąć pod uwagę ogólną sytuację epidemiologiczną ASF w kraju oraz uzasadnienia przedstawione przez odpowiedni organ weterynaryjny.

2) zniesienie regionalizacji strefy II (czerwonej) i powrót do strefy I (żółtej) powinno odbywać się na następujących zasadach:
a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przypadków ASF u dzika. W szczególnych sytuacjach, (na przykład ostatni przypadek ASF został potwierdzony na podstawie próbek pobranych od dzika, który znajdował się w dalece posuniętym rozkładzie tuszy, co wskazuje na śmierć dzika na kilka miesięcy przed datą potwierdzenia) 12-miesięczny okres bez jakiegokolwiek przypadku ASF można skrócić biorąc pod uwagę o ogólną sytuację epidemiologiczną ASF w kraju i uzasadnienia przedstawione przez odpowiedni organ weterynaryjny.

3) zniesienie strefy I (żółtej) powinno uwzględniać ryzyko i cały zestaw danych epidemiologicznych w szerszym kontekście geograficznym i czasowym. Zniesienie wszystkich ograniczeń regionalizacji powinno opierać się na szerszych rozważaniach, a dyskusje powinny być podjęte na późniejszym etapie epidemii. Zniesienie strefy IV (Sardynia) przebiega podobnie.

Redakcja

Ostatnie od Redakcja

Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…