Okres wypłaty zasiłków opiekuńczych dla rolników wydłużony do 12 lipca br.

30 czerwiec 2020
(0 Głosów)
Autor 
Rozporządzenie weszło w życie 29 czerwca 2020 r.

Resort rolnictwa poinformował, że zasiłki opiekuńcze będą wypłacane do 12 lipca br. na dotychczasowych zasadach.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

- dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
- dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek przysługuje także rodzicom, którzy nie mogą oddać dziecka do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, niani albo podmiotu zatrudniającego dziennych opiekunów. Na pomoc mogą liczyć także rodzice lub opiekunowie, którzy podjęli decyzję o braku korzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki,  jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.  

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 29 czerwca 2020 r.

 

 

Oprac. Sabina Pietrek, źródło: KRUS

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…