Informacje

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązuje nowa procedura postępowania w przypadku chęci zgłoszenia szkody łowieckiej.

Troska o zdrowie konsumentów nakłada na producentów rolnych obowiązek dbania o brak przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin w produktach rolnych. Rolnicy, którzy tego nie przestrzegają muszą liczyć się z sankcjami.

Od 1 kwietnia 2018 roku osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych „e-składka KRUS”.

Rolnik zaorał fragment drogi gminnej twierdząc, że jest za szeroka i nachodzi na jego pole. Sprawa trafi do sądu.

Pierwszy kwartał 2018 roku nie był dla producentów ciągników rolniczych zbyt optymistyczny. Na rynku polskim utrzymywał się bowiem trend spadkowy w sprzedaży - podaje PIGMiUR.

W dniu 13 kwietnia br. Sejm RP uchwalił ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych.

Dzieci rolników będą mogły pojechać na turnusy rehabilitacyjne organizowane przez KRUS w okresie wakacji letnich. Z wyjazdów będą mogły skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 rokiem.

Dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych ma jedynie 40 proc. mieszkańców wsi w UE. Komisja Europejska i Komitet Regionów utworzyły wspólną platformę na rzecz sieci szerokopasmowych, która będzie dążyć do rozwoju sieci na tych obszarach.

Strona 1 z 48

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…