MRiRW podaje, że na obszarach wiejskich w ramach Programu „Rodzina 500+” świadczenie otrzymuje 1,39 mln dzieci.

Sezon 2016/17 przyniósł kolejną obniżkę światowych zbiorów rzepaku. Wyniosły one 63,1 mln ton i były o 1,6% mniejsze niż w sezonie poprzednim oraz o 5,8% mniejsze niż przed dwoma sezonami.

Po raz pierwszy w historii od momentu wprowadzenia paszportu do obiegu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatele mogą mieć wpływ na jego ostateczny kształt.

Analitycy informują o wzroście cen paliw na przełomie lipca i sierpnia. Trend zwyżkowy utrzyma się w kolejnym tygodniu sierpnia.

Najszybszy dron na świecie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, został zbudowany w Stanach Zjednoczonych.

Nowy rok szkolny 2017/2018 przyniesie ze sobą nie tylko zmiany w systemie edukacji, ale także  nowy program dla szkół, który łączy dotychczas realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mechanizmy „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.

 

Głównym założeniem zreformowanego programu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zdrowego stylu życia i odżywiania się poprzez dystrybucję owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkół oraz realizowanie towarzyszących działań edukacyjnych oraz promocyjnych.

 

Łączny unijny budżet na realizację powyższego programu dla UE-28 wynosi w skali roku szkolnego 250 mln euro, z czego dla Polski na rok szkolny 2017/2018 przeznaczono ok. 26 mln euro, co oznacza, że Polska otrzymała o 4 mln euro więcej od wstępnej propozycji Komisji Europejskiej.

Ze środków unijnych na komponent owocowo-warzywny zostanie przeznaczone 14 985 916 EUR (66 092 385 zł), natomiast na komponent mleczny 11 047 202 EUR  (48 721 474 zł).

 

Ponadto na realizację dostaw owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych przewidziano z budżetu krajowego 128,1 mln zł. W związku z realizacją opinii zarówno Komisji Europejskiej, jak i krajowych organów ds. żywności i żywienia zalecających zintensyfikowanie dostaw do szkół owoców i warzyw, powyższą kwotę podzielono po równo na oba komponenty, tj. po 64 050 000 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie dla szkół jest przygotowanie przez państwa członkowskie strategii, która ma zawierać najważniejsze elementy realizacji przedmiotowego programu w danym kraju do roku szkolnego 2022/2023. Zgodnie z nowymi wymogami unijnymi w pracach projektowych dotyczących listy produktów kwalifikowanych do dystrybucji w szkołach oraz działań edukacyjnych biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Żywności i Żywienia.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm w dniu 7 lipca 2017 r., a w dniu 24 lipca 2017 r. podpisana przez prezydenta RP. Celem tej ustawy jest m.in. stworzenie krajowych podstaw prawnych niezbędnych do wdrożenia programu.

 

Zakłada się, że nowy program szkolny obejmie w Polsce ok. 1,9 mln dzieci z klas I-V szkół podstawowych. Według wskazań naukowych jest to grupa wiekowa najbardziej podatna na kształtowanie wzorów zachowań. 

W trakcie roku szkolnego dzieciom zostaną dostarczone bezpłatnie 84 porcje różnorodnych owoców i warzyw, w tym soków, oraz 74 porcje mleka i przetworów mlecznych, takich jak  naturalny jogurt i kefir oraz serki twarożkowe.  

 

 

W planach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są dalsze działania mające na celu zwiększenie środków z budżetu krajowego na następne lata szkolne, powyżej dotychczasowego poziomu wynoszącego 128, 1 mln zł.

 

 

Źródło: MRiRW

Wbrew pozorom pasieki miejskie są tak samo lubiane przez pszczoły jak tradycyjne pasieki na obszarach wiejskich.

Zgodnie z informacją podaną przez Agencję Rynku Rolnego wszyscy producenci wyrabiający wino pozyskiwane z upraw na terenie Polski oraz wprowadzeni do ewidencji prowadzonej przez prezesa ARR, zobowiązani są do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017 r.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…