Wydrukuj tę stronę

Zdrowie roślin i urzędowe kontrole – nowe przepisy UE

17 grudzień 2019
(0 Głosów)
Autor 
Nowe przepisy rozszerzają zakres podmiotów, które będą podlegały wpisowi do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

Od 14 grudnia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin i urzędowych kontroli. Przepisy te wprowadzają szereg nowych regulacji, jak również rozszerzają dotychczas obowiązujące wymogi fitosanitarne.

Nowe przepisy rozszerzają zakres podmiotów, które będą podlegały wpisowi do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Obowiązkiem takim zostaną objęci producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy określonego materiału roślinnego na obszarze UE, a także eksporterzy oraz importerzy towarów pochodzenia roślinnego. Wszystkie podmioty, które posiadają wpis do aktualnego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez PIORiN, stały się automatycznie w dniu 14 grudnia 2019 r. podmiotami wpisanymi do rejestru podmiotów profesjonalnych, niemniej będą musiały zaktualizować swoje dane do dnia 14 marca 2020 r. Podmioty, których dotychczas ten obowiązek nie dotyczył, będą musiały z kolei dokonać stosownej rejestracji we właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN).

 

Które rośliny podlegać będą paszportowaniu?
Rozszerzony zostanie również zakres materiałów roślinnych, które powinny być zaopatrzone w paszport roślin w trakcie ich przemieszczania na terytorium UE. Paszportowaniu podlegać bowiem będą w szczególności wszystkie tzw. „rośliny przeznaczone do sadzenia” oraz określone nasiona. Odstępstwo od tego wymogu może dotyczyć tylko małych ilości roślin, dostarczanych wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym, czyli osobom nabywającym rośliny na własne niezarobkowe potrzeby. Wyłączenie to nie odnosi się natomiast do roślin sprzedawanych przez Internet. Zmienia się również sposób wydawania paszportów roślin. Zgodnie z nowymi regulacjami, to przede wszystkim upoważnione przez WIORiN podmioty będą przeprowadzały ocenę zdrowotności oraz zaopatrywały materiał roślinny w paszporty roślin.

Zmiany w imporcie materiałów pochodzenia roślinnego
Nowe regulacje wprowadzają również zmiany w zakresie importu materiałów pochodzenia roślinnego do UE. Całość importu – zarówno zgłoszenie przesyłki przez importera jak również wydanie przez WIORiN dokumentu poświadczającego przeprowadzenie granicznej kontroli, będzie odbywać się poprzez internetowy system TRACES NT. W systemie tym będą funkcjonowały jednolicie wszystkie państwa członkowskie UE. Ponadto znacząco zwiększony został zakres towarów regulowanych przepisami fitosanitarnymi, w tym wykaz towarów zakazanych w imporcie do UE oraz takich, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne.

Kwestie eksportowe nie ulegają zmianie
Kwestie eksportowe pozostają bez zmian w zakresie zasad kontroli i wydawania świadectw fitosanitarnych, ale eksporterzy muszą zarejestrować się w rejestrze podmiotów profesjonalnych.

Redakcja

Ostatnie od Redakcja

Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…