Wędkarze nieformalnie otwierają właśnie swój sezon. Termin 1 maja zbiega się z zakończeniem okresu ochronnego szczupaka i bolenia. Jest to także moment, w którym rozpoczyna się tzw. długi weekend.

Właściciele zwierząt gospodarskich z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie polskie owczarki podhalańskie do ochrony ich stad przed wilkami.

Przystępując do remontu budynku należy zwrócić uwagę czy w obiekcie nie zadomowiły się jerzyki, wróble, mazurki, kawki, pustułki, sikory czy oknówki. Ptaki te są w Polsce objęte ochroną gatunkową, mającą na celu zarówno ochronę poszczególnych osobników, jak i ich gniazd oraz siedlisk. Przepisy z zakresu ochrony gatunkowej obowiązują przez cały rok.

Tradycją stało się, że w ostatni weekend stycznia odbywa się Zimowe Ptakoliczenie. W tym roku szczególnie wypatrywany będzie szczygieł, który został Ptakiem Zimy 2019.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…