Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza kontrole podjętych środków nadzwyczajnych, które UE wprowadziła w momencie pojawienia się kryzysu na rynku mleczarskim w latach 2014–2017. Kontrolerzy sprawdzają czy środki, na które przeznaczono kwotę 740 mln euro z budżetu UE, zostały odpowiednio opracowane. Analizie zostaną poddane także obecne możliwości, jakimi dysponuje UE na wypadek ewentualnych zakłóceń w przyszłości.

Dla wielu grzybiarzy dodatkowo zasilających budżet domowy, ten sezon jest wyjątkowo udany. Rekordziści w „grzybnych” regionach woj. świętokrzyskiego potrafią zarobić w sezonie nawet 7 tys. zł. Coraz częściej polskie grzyby zbierają także obcokrajowcy.

Trwa przyjmowanie wniosków na program pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W ramach programu można uzyskać dotację w kwocie 500 zł do tony zgromadzonych odpadów. To szansa dla rolników, którzy od kilku lat borykają sie z problemem utylizacji folii rolniczej, sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach lub siatki.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła, 16 października  wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. Na konta rolników w ciągu trzech tylko dni wpłynęło łącznie 1,285 mld zł.

W dniu 31 października 2019 r. mija termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2019 r. Termin opłacenia składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca, czyli za październik br. składki te należy opłacić do 15 listopada br.

Rekordową skalę naruszeń  odkryli inspektorzy WITD Białystok podczas rutynowego zatrzymania do kontroli ciężarówki przewożącej zwierzęta. Białoruska załoga ciężarówki wielokrotnie skracała czas wymaganych odpoczynków i przekraczała normy czasu prowadzenia pojazdu. Kierowcy dostali mandaty karne na kwotę ponad 20 tysięcy złotych.

Jesteś rolnikiem i chcesz dodatkowo zajmować się małym przetwórstwem? Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo 21 listopada.

Karolina Frąckowiak objęła stanowisko Prezesa firmy Yara Poland Sp. z o.o., w Szczecinie, z dniem 10 października 2019.

Strona 4 z 132

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…