Kierowca ciężarówki, którą zatrzymali do kontroli funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego z Kędzierzyna Koźla, przewoził za dużo świń. Zwierzęta były stłoczone. Za ujawnione naruszenia na przewoźnika zostaną nałożone kary pieniężne.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2020 roku nowej matrycy stawek VAT, nie będą już miały zastosowania symbole PKWiU z 2008 r. Nasienie knurów w nowej nomenklaturze CN zostało objęte stawką VAT w wysokości 23%.

W Wielkopolsce pojawiło się drugie ognisko ASF w chlewni położonej w tzw. zagłębiu produkcji wieprzowiny. Każde kolejne ognisko wykryte w tym rejonie będzie niosło za sobą duże zagrożenie. W województwie wielkopolskim utrzymywane jest 36% krajowego pogłowia świń.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że pomoc dla producentów świń prowadzących działalność na obszarach z ograniczeniami nie została przewidziana w planach ARiMR na ten rok.

Ceny skupu w Unii Europejskiej utrzymują tendencję spadkową. Producenci chcą sprzedać jak najwięcej tuczników, ponieważ spada liczba ubojów. Zmniejszyła się także produkcja, ponieważ w zakładach produkcyjnych muszą zostać zachowane odpowiednie normy, co wpływa na mniejszą liczbę osób pracujących na zmianie.

Polska hodowla trzody chlewnej znajduje się w krytycznej sytuacji. Najnowsze wydarzenia pokazują jak daleki od oczekiwań jest stan walki z ASF. Niska skuteczność podejmowanych działań tylko pogarsza sytuację. Jedynym wyjściem z trudnej sytuacji jest wzorowanie się na działaniach podjętych przez Czechy i Belgię.

Rosnąca odporność bakterii na antybiotyki jest poważnym problemem w skali globalnej. Epidemia COVID-19 wymusza głębszą analizę co do przyszłych skutków obecnej formy hodowli. Zmiany w nawykach i sposobie hodowli zwierząt mogą w przyszłości ograniczyć skutki podobnych epidemii.

Według szacunków POLPIG z 11 milionów hodowlanych w Polsce świń 4 mln pochodzi z Wielkopolski. Hodowcy wiedzą że, jeśli nie podejmie się stanowczych kroków ASF rozwinie się według scenariusza doświadczonego na wschodzie kraju

Strona 4 z 11

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…