KZP-PTCH poinformował o licznych sygnałach od rolników o wstrzymaniu należnych płatności odszkodowań z tytułu likwidacji stada w wyniku wystąpienia ASF. Zawieszenie wypłaty odszkodowań czasami związane jest z drobnymi uchybieniami bioasekuracyjnymi, nieprawidłowościami z identyfikacją zwierząt lub opóźnień w zgłaszaniu zmian w stadzie (w tym zwierząt padłych).

O 15 mln zł zwiększone zostały środki dla producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF przewidziane na udzielanie i wypłatę w 2018 roku nieoprocentowanej pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Naukowcy w Environmental Science & Technology przeprowadzili symulacje komputerowe, które pozwoliły stwierdzić, że zastąpienie niewielkiej porcji żywności dla zwierząt gospodarskich, trzody chlewnej i kur produktami mikrobiologicznymi opartymi na białkach, pomoże zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w rolnictwie o siedem procent.

W ostatnich tygodniach wykryto nowe przypadki ASF w stadach trzody chlewnej. Wirus zagraża już terenom o największym zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie. Służby już teraz powinny przygotować się na wypadek przedostania się wirus na wschód kraju.

Producenci wieprzowiny w USA znalaźli się w samym środku politycznej rozgrywki pomiędzy rządem chińskim i amerykańskim. Nałożenie na wieprzowine z USA cła w wysokości 25% stanowi duży problem dla lokowania podrobów na chińskim rynku.

Wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami spowodowała nałożenie w trybie natychmiastowym 25% cła na wieprzowinę pochodzącą a USA - informuje Euromeat.

W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy wzrost cen tuczników prawie w całej Europie. Podaż żywca jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb przetwórstwa. Żywiec wieprzowy sprzedaje się bez problemu - podaje Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

W komunikacie resortu środowiska odnośnie negatywnej oceny programu bioasekuracji wydanej przez NIK czytamy, że program bioasekuracji z założenia jest działaniem wspomagającym zapobieganie szerzeniu się choroby. Nie jest narzędziem służącym bezpośrednio zwalczaniu ASF.

Strona 8 z 11

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…