KRIR złożył wniosek do ministra rolnictwa w sprawie modernizacji gospodarstw rolnych

26 luty 2021
(0 Głosów)
Autor 
Sprawa modernizacji gospodarstw rolnych jest niejednolita

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 17 lutego 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie sytuacji związanej z różnicami w interpretacji obowiązujących przepisów, a także brakiem wystarczającej informacji na temat zmian przepisów pomiędzy naborami wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020.

Zastrzeżenia samorządu rolniczego budzi interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1371, z późn. zm.) zawarte w §7 ust. 2 pkt.10:

„2. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w szczególności:

(…)10) inwestycji budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przed-miot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.”

Przykładem jest gospodarstwo, które w naborze wniosków w 2016 r. otrzymało wsparcie na zakup dojarki przewodowej w dzierżawionej oborze położonej na działce również dzierżawionej. To samo gospodarstwo składało wniosek w 2020 r. starając się o dofinansowanie monitoringu w tej samej oborze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznała, że nie może udzielić wsparcia do system monitoringu w tej oborze. Aby zakup ww. urządzenia mógł być kosztem kwalifikowalnym rolnik powinien być co najmniej współwłaścicielem nieruchomości.

Czytaj także >> Umowa sprzedaży gruntów – kiedy zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Nieuzasadniona wydaje się odmowa udzielenia wsparcia w 2020 r. na inwestycję w oborze, w której zostało udzielone wsparcie w 2016 r., podczas gdy sytuacja własnościowa tej nieruchomości nie uległa zmianie.

Drugim tematem budzącym wątpliwości jest różnica w zasadach sporządzania dokumentacji środowiskowej, co wynika z przyjętego sposobu wyliczania ilości DJP w gospodarstwie.

W naborze wniosków w 2018 r. ilość DJP w gospodarstwie odnosiła się do stanów średniorocznych zwierząt. Natomiast w naborze wniosków w 2020 r. wymagane jest wyliczenie liczby DJP na podstawie maksymalnej możliwej obsady wynikającej z ilości podanych stanowisk.

Informacja o zmianie wymagań nie została w wystarczający sposób przekazana rolnikom i dopiero na etapie poprawy wniosków beneficjenci są informowani o zmianie zasad.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o przeanalizowanie przedstawionych problemów i przyjęcie przez ARiMR jednolitej interpretacji przepisów we wszystkich naborach wniosków w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych.

 

Źródło: KRIR

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…