Rośliny

Komisja Wewnętrzna ds. rejestracji odmian roślin uprawnych pozytywnie zaopiniowała zamiar wpisania do Krajowego rejestru 40 odmian roślin warzywnych, 27 odmian roślin sadowniczych (osiem odmian na sadowniczą listę A i 19 odmian na sadowniczą listę B) oraz 18 odmian roślin rolniczych (jedną odmianę trawy gazonowej; dziewięć odmian regionalnych ziemniaka, jedną odmianę tradycyjną prosa oraz siedem składników odmian mieszańcowych żyta ozimego).
Producenci rzepaku ozimego powinni mieć świadomość zagrożeń wynikających z infekcji upraw wirusem żółtaczki rzepy oraz możliwości redukcji ryzyka wystąpienia strat w plonie. Podstawowym krokiem jest wybór odmian w najwyższym stopniu tolerancyjnych na tę chorobę, ale także wysoko plonujących.
Samorząd rolniczy, na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zwrócił się do ministra rolnictwa o włączenie uprawy gryki do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prowadzonej przez IUNG.
Przyczyn wylegania roślin kukurydzy może być wiele. Czynnikami, na które należy zwrócić szczególną uwagę są staranna i poprawna agrotechnika oraz wybór odmian o silnym systemie korzeniowym i mocnych łodygach.
Duży popyt na zboża  pomimo znaczącej konkurencji na tradycyjnych rynkach zbytu (w tym zwłaszcza ze strony Rosji), przyczynił się do wzrostu unijnego eksportu zbóż. Import znacznie się obniżył, za wyjątkiem jęczmienia.
Obserwowana w ciągu ostatnich dwóch lat susza mocno dała się we znaki rolnikom w wielu regionach Polski. Najbardziej w tych warunkach ucierpiały uprawy jare, a wśród nich kukurydza. Nie mamy właściwie wpływu na przebieg warunków pogodowych. Możemy jednak tak dostosować technologie uprawy, aby zminimalizować negatywne skutki stresu suszy.
Doradcy PROCAM wydali komunikat fitosanitarny na temat aktualnej sytuacji na polach rzepaku.
W okresie wegetacji zboża narażone są na atak chorób wywoływanych przez grzyby. CIECH Sarzyna przygotowała nową, kompleksową strategię ochrony fungicydowej w uprawie zbóż.
Strona 1 z 92

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…