IV Europejskie Forum Rolnicze

04 lipiec 2022
(0 Głosów)
Autor 
Europejskie Forum Rolnicze 2022 fot. mat. prasowe

IV Europejskie Forum Rolnicze, które odbyło się 30 czerwca, poświęcone było najistotniejszym wyzwaniom stojącym obecnie przed polskim i europejskim rolnictwem.

Czołowi politycy i eksperci,  biorący udział w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Agro Promotion, nie mają wątpliwości, że największy wpływ na sektor rolniczy w najbliższych miesiącach, a nawet latach będzie miała sytuacja w Ukrainie i rosyjska agresja na ten kraj.

Wiele zagrożeń

Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP, b. premier RP
w wystąpieniu otwierającym tegoroczne Europejskie Forum Rolnicze wskazał wydarzenia, które
w ostatnich latach i miesiącach najbardziej dotknęły gospodarkę i rolnictwo w Polsce i Europie,
a których konsekwencje będą miały charakter długofalowy. To zagrożenia wywołane zmianami klimatu, powodujące nieprzewidywalne i tragiczne dla rolników skutki, pandemia, która doprowadziła do osłabienia gospodarki europejskiej, a przede wszystkim – agresja Rosji na Ukrainę. Wydarzenia te mają wpływ na nasze bezpieczeństwo, jednak w opinii Jerzego Buzka głód Europie nie grozi.

Nie wszyscy bezpieczni

Podobnego zdania jest Janusz Wojciechowski, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, który zapewnił, że w krótkim okresie czasu nie ma bezpośredniego zagrożenia żywnościowego dla Polski i UE z powodu wojny w Ukrainie. Zagrożenie to istnieje natomiast na poziomie światowym, głównie w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Zielony Ład a bezpieczeństwo żywnościowe

Franz Fischler, komisarz UE ds. rolnictwa w latach 1995-2004 uważa, że Europa dysponuje wystarczającą ilością żywności, by zapobiec ryzyku głodu w naszej części świata. Z drugiej strony jednak kraje europejskie nie będą w stanie zrównoważyć strat poniesionych przez Ukrainę w zakresie produkcji rolnej. W jego opinii, w zaistniałej sytuacji, dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej dla sektora rolnictwa wymagają rewizji śródterminowej. Należy w nich uwzględnić zarówno konieczność działania na rzecz zapobiegania dalszym zmianom klimatu, które najbardziej dotykają właśnie rolnictwo, prowadząc do coraz większych strat w produkcji rolnej, jak i bezpieczeństwo żywnościowe krajów UE.

Palący problem eksportu z Ukrainy

Artur Balazs, przewodniczący Kapituły Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i były minister rolnictwa podkreślił, że redukcja zużycia nawozów i ich wysoka cena wpłyną na ograniczenie produkcji, na co w tej chwili nie można pozwolić. Wskazał na potrzebę rozłożenia w czasie tego procesu w celu uniknięcia kryzysu żywnościowego, który będzie miał negatywny wpływ na życie ludzi w wielu regionach świata, np. w Afryce. Głód nie stanowi zagrożenia dla Europy, ale z pewnością będziemy mieć do czynienia ze znaczącym wzrostem cen żywności i mniejszą jej dostępnością. Najbardziej palącym problemem jest obecnie zdaniem Artura Balazsa rozwiązanie kwestii eksportu zboża
z Ukrainy. Zadanie to musi wziąć jednak na siebie Komisja Europejska, a nie wyłącznie państwa graniczące z Ukrainą.

Bariery w odbiorze ukraińskich zbóż

W debacie poświęconej europejskiemu rolnictwu w obliczu wojny w Ukrainie wziął udział Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministrowie rolnictwa Czech, Litwy
i Łotwy
. W trakcie dyskusji rozmówcy dużo uwagi poświęcili barierom w odbiorze zbóż z Ukrainy

– zarówno pod względem ilościowym, jak i technicznym, w tym infrastrukturze, która jest niezbędna do przeprowadzenia tego procesu: magazynowania ukraińskich surowców rolnych, oraz rosnącym cenom żywności w poszczególnych krajach. Henryk Kowalczyk podkreślił, i zgodni z nim byli pozostali uczestnicy debaty, że w chwili obecnej nie możemy doprowadzić do obniżenia produkcji w Unii Europejskiej z powodu istotnego spadku plonów w Ukrainie. Upatruje w tym szansy dla UE, by stać się spichlerzem dla świata, ponieważ zapotrzebowanie na żywność globalnie będzie rosło.

Zagadnienia istotne dla branży

Podczas Europejskiego Forum Rolniczego odbyła się również debata o przyszłości polskiej wsi, prowadzona przez Artura Balazsa, w której uczestniczył wicepremier Henryk Kowalczyk i Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dyskutowano o sprawach szczególnie ważnych dla polskich rolników: kwestii ubezpieczeń KRUS, problemie suszy i ubezpieczeniach z tego tytułu, zbożu z Ukrainy, które trafi do Polski, możliwościach produkcji energii przez gospodarstwa wiejskie, rosnącej cenie nawozów, trudnościach wynikających z dzierżawy gruntów rolnych, a także o wykluczeniu edukacyjnym, zdrowotnym i komunikacyjnym mieszkańców wsi.

W trakcie konferencji poruszono także tematy dotyczące zielonego rolnictwa i nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze, przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych w związku z suszą i innymi zagrożeniami, cyfryzacji wsi i perspektyw rozwoju w tym zakresie oraz obecności unijnych produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i na rynkach światowych.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…