Jak zmienić dysproporcje w nauce języka angielskiego pomiędzy wsią a miastem?

01 sierpień 2022
(0 Głosów)
Autor 

Uczniowie ze szkół wiejskich osiągają dużo niższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego niż ich rówieśnicy w miastach. Różnica sięga blisko 15 proc.

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, chcąc zmniejszać te dysproporcje, prowadzi program „Youngster”, adresowany do uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej z terenów wiejskich. Obecnie trwa nabór gmin i szkół na najbliższy rok szkolny, który potrwa do 5 sierpnia br.

 

Brak testów, klasówek, prac domowych oraz jakichkolwiek ocen, a także zajęcia w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów – to założenia programu „Youngster”. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 8 szkół podstawowych z terenów gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich z całej Polski. Zachęcamy gminy do udziału w programie, szczegóły znajdują się na stronie www.youngster.pl/o-programie/rekrutacja/.

 

Dysproporcje w wynikach z egzaminu ósmoklasisty pomiędzy wsią a miastem, są najbardziej zauważalne w wynikach z egzaminu z języka angielskiego. Średni wynik osiągnięty w 2022 roku na egzaminie przez młodzież w szkołach wiejskich to 61 proc.; uczniowie z miast liczących 20 – 100 tys. mieszkańców osiągnęli średnio 69 proc., natomiast osoby egzaminowane z miast powyżej 100 tys. mieszkańców uzyskały 76 proc. – to o 15 punktów procentowych więcej niż ich rówieśnicy ze wsi. Różnica ta może stać się przeszkodą dla znacznej części młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkół średnich, czyli do kolejnego etapu edukacji.

Dlatego głównym celem programu „Youngster” jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i podniesienie ich kompetencji językowych.

 

Formuła programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę, co ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.

 

Nauka języka angielskiego odbywa się przez cały rok szkolny w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wskazanego przez gminę nauczyciela. Wszyscy uczestnicy programu otrzymają komplet podręczników, dostosowanych do ich poziomu kompetencji językowej, a szkoły zyskają dodatkowe materiały edukacyjne i dydaktyczne, doposażając bibliotekę szkolną.

Rekrutacja do „Youngstera” prowadzona jest do 5 sierpnia br., natomiast program będzie realizowany w roku szkolnym 2022/2023.

- „Youngster” to nie tylko zajęcia z języka angielskiego. Przez 16 lat realizacji programu obserwujemy jakie korzyści przynosi on jego uczestnikom. Dla uczniów to przede wszystkim lepszy start w przyszłość – wzrost kompetencji językowych, wyższa samoocena i motywacja do rozwoju i dalszego kształcenia oraz bardziej świadomy wybór dalszej drogi edukacji. Zajęcia w ramach programu „Youngster”, pomimo że ich celem nie jest przygotowanie uczniów do egzaminu językowego, przyczyniają się do osiągnięcia przez nich lepszych wyników na tym egzaminie.

Z kolei dla nauczycieli i szkół to okazja do uczenia nowymi metodami, które pozytywnie oddziałują również na pozostałych uczniów w szkole, a finalnie przekuwają się na wyższe wyniki wszystkich ósmoklasistów danej szkoły na egzaminie – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

Szczegóły dotyczące programu oraz procesu rekrutacji dostępne są na stronach www.youngster.pl oraz www.efrwp.pl.

***

„Youngster” to jeden z flagowych programów edukacyjnych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany od 2006 r., w którym do tej pory wzięło udział ponad 31 tys. uczniów z 400 szkół z całej Polski.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…