Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o wpisanie polskiego produktu regionalnego „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” do rejestru chronionych nazw pochodzenia (ChNP). Miód ze spadzi jodłowej pochodzi z lasów górskich na południu Polski.

Krótkoterminowa prognoza Komisji Europejskiej dla unijnych rynków rolnych w 2020 roku przewiduje zmniejszenie wielkości skupu mleka oraz wzrost eksportu. Rosnący popyt detaliczny ma jednak nie zrekompensować strat wynikających z zamknięcia sektora gastronomi.

Nadal trwają negocjacje w sprawie budżetu na unijną perspektywę 2021–2027. Ich zakończenie jest możliwe jeszcze w tym roku. Do Polski ma trafić o 3 mld euro więcej, niż pierwotnie zakładano. Nadal jednak konieczne jest wyrównanie dopłat i wsparcie dla mniejszych gospodarstw.

Organizacje rolników i sadowników sprzeciwiają się przedstawionemu przez Komisję Europejską projektowi strategii „Od pola do stołu” i różnorodności biologicznej. To składowe Europejskiego Zielonego Ładu. Obawiają się ograniczeń w stosowaniu pestycydów, co wpłynie na spadek rentowności gospodarstw. Wielu może całkowicie zrezygnować z rolnictwa.

Powodu pandemii COVID-19 sektor mleka i przetworów mlecznych boryka się z zakłóceniami gospodarczymi prowadzącymi do trudności finansowych i problemów z płynnością finansową dotyczących rolników. Prognozuje się spadki cen mleka. Komisja Europejska zasugerowała ograniczenie produkcji.

Europejski Komitet Regionów negatywnie ocenił środki zaproponowane przez Komisję Europejską w celu wsparcia najbardziej dotkniętych rynków rolnych i spożywczych. Zdaniem Komitetu nie zapobiegną one kolejnemu kryzysowi. Potrzebny jest program redukcji produkcji mleka.

Środki podejmowane przez europejskie rządy w związku z wybuchem pandemii Covid-19 spowodowały nagłe zamknięcie większości usług gastronomicznych. Nastroje na rynku produktów mlecznych są bardzo negatywne, a ceny spadają w szczycie sezonu. Copa i Cogeca apeluje do Komisji Europejskiej europejskich o jak najszybsze podjęcie kroków związanych z ochroną różnych sektorów rolnych

16 stycznia 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej w sprawie zakazu stosowania w środkach ochrony roślin substancji czynnych chloropiryfos oraz chloropiryfos metylu.

Strona 1 z 7

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…