Zarząd KRIR zwrócił się do ministra Henryka Kowalczyka o umożliwienie odstrzału zwierzyny łownej, która niszy uprawy. Nadmiar wilków powoduje straty ekonomiczne rolników.

W dniu 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego, na którym podjęto temat redukcji dzików, niewypłacania rolnikom odszkodowań za szkody łowieckie oraz samego szacowania szkód. W planach jest wydanie instrukcji, która stanowiłaby pomoc dla poszkodowanych rolników.

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązuje nowa procedura postępowania w przypadku chęci zgłoszenia szkody łowieckiej.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych powinny być składane do organu wykonawczego gminy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego o wprowadzenie odstrzału redukcyjnego bobrów, które niszczą uprawy i sady na terenie całego kraju.

Wstępne straty oszacowane przez resort rolnictwa wskazują, że w czterech województwach: wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim poszkodowanych zostało ponad 6,5 tys. gospodarstw rolnych. Szacuje się, że w uprawach rolnych szkody dotyczą powierzchni ok. 32 tys. hektarów.

Mając na uwadze ochronę pól uprawnych przed dzikimi zwierzętami, japońscy rolnicy stworzyli prostego, ale bardzo groźnie wyglądającego wilka-robota.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…