Zarząd Banku Pocztowego podjął decyzję o zawieszeniu do odwołania realizacji przekazów pieniężnych poprzez MoneyGram do Rosji. Nie jest to już możliwe zarówno w sieci własnej Banku Pocztowego jak i 4700 placówkach oraz filiach placówek pocztowych.

Wciąż trwa zima. To odpowiedni czas, by zaplanować skuteczną strategię ochrony naszych plantacji. Wybrać system nawożenia. Szczególnie w przypadku plantacji zbóż ozimych, wysoko nawożonych azotem nie wolno zapominać o regulacji łanu. Ten zabieg zapobiega wyleganiu.

Od 8 marca 2022 roku kobiety pracujące w gospodarstwie rolnym, mogą zgłosić się do programu TalentA 2022 i wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach wspierających ich aktywność w rolnictwie i działalność związaną z życiem na wsi.

Nagroda FARM MACHINE, wcześniej znana jako Maszyna Roku, jest jedną z najbardziej pożądanych nagród w inżynierii rolniczej. Valtra serii G zwyciężyła w kategorii ciągników użytkowych.

Już za kilka dni Komisja Europejska przedstawi swoją decyzję w sprawie dofinansowania do zakupu nawozów. Jaka będzie wysokość tych dopłat, prawdopodobnie dowiemy się już drugiego marca bieżącego roku.

  • Rośnie średnia wielkość stad trzody chlewnej. W ciągu ostatnich 5 lat zwiększyły się ponad 2,5-krotnie.

  • Niestety, w ostatnim roku zlikwidowano co trzecie stado.

  • Najbardziej ucierpiały małe gospodarstwa, w których utrzymywano do 10 świń. Zniknęła połowa.

  • Pogłowie wynosi 10,1 mln i jest o 10% mniejsze niż 12 miesięcy temu.

  • W 20% hodowli jest skupiona prawie cała produkcja (86% krajowego pogłowia trzody).

  • Trudna sytuacja na rynku wpływa na postępującą profesjonalizację hodowli.

12 stycznia br. w Polsce było zarejestrowanych 70 tys. stad trzody chlewnej – wynika z informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W porównaniu z początkiem 2021 r. ich liczba zmniejszyła się o ponad 32%, a w porównaniu z końcem 2019 r. – o ponad 41%.

Na przestrzeni ostatniego roku każdego dnia w Polsce ubywało średnio po 92 stada. Najbardziej dramatyczna sytuacja panowała w pierwszym kwartale roku, kiedy hodowcy likwidowali nawet 250 stad dziennie. Od kwietnia trend ten wyraźnie spowolnił.

Na decyzję o rezygnacji z hodowli wpływ miały przede wszystkim nieopłacalna produkcja
i rozprzestrzeniająca się epidemia Afrykańskiego pomoru świń (ASF). Z powodu ASF wszystkie województwa, w części lub całości, objęte są ograniczeniami.

 

 

Zmiana w hodowli trzody chlewnej w Polsce w latach 2019-2022
(Źródło: ARiMR, obliczenia własne Gobarto)

Data

Liczba stad

Spadek w proc.

31.12.2019 = 100%

6.01.2021 = 100%

31.12.2019

119 784

0

-

30.06.2020

109 646

-8,5

-

06.01.2021

103 639

-13,5

0

07.04.2021

80 788

-32,6

-22

16.08.2021

76 729

-35,9

-26

30.11.2021

72 134

-39,8

-30,4

12.01.2022

70 177

-41,4

-32,3

 

Pogłowie mniejsze o 10%

Choć Wielkopolska jest najważniejszym regionem hodowli świń w Polsce, to w niej odnotowano jedne z największych procentowych spadków pogłowia w ciągu roku – o 21%, tj. 670 tys. sztuk. Przełożyło się to na 3% zmniejszenie udziału regionu w krajowym pogłowiu – do 25%.

W trzech kolejnych województwach o największej liczbie trzody, tj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim i łódzkim (łącznie 1/3 krajowego pogłowia) ubyło odpowiednio 9%, 8% i 17% świń.

Jedynymi regionami ze wzrostami są woj. opolskie i zachodniopomorskie. To drugie, jak wynika
z danych ARiMR z połowy stycznia br., o 50% zwiększyło swoje pogłowie w ostatnim roku
1.

W skali kraju wzrost pogłowia w woj. zachodniopomorskim był niewielki. Miał on jednak kluczowe znaczenie do zmniejszenia spadku pogłowia w Polsce w porównaniu z listopadem 2021 r. (świętokrzyskie, łódzkie i lubelskie jako jedyne odnotowały wzrosty względem listopada 2021 r.,
ale łącznie tylko o 43 tys. świń).

Całkowite pogłowie trzody w Polsce na 12 stycznia br. wyniosło 10,1 mln sztuk i było o 10% niższe niż na początku minionego roku. Półtora miesiąca temu pogłowie liczyło 9,9 mln sztuk. Jako że
za zmianę odpowiada jedno województwo i jest zdecydowanie za wcześnie, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski.

 

 

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce
(Dane: 12.01.2022, źródło: ARiMR, obliczenia własne Gobarto)

w sztukach

w sztukach

w proc.

06.01.2021

12.01.2022

od 6.01.2021 do 12.01.2022

dolnośląskie

194 002

161 864

-32 138

-16,6

kujawsko-pomorskie

1 168 630

1 080 414

-88 216

-7,5

lubelskie

488 135

435 679

-52 456

-10,7

lubuskie

196 534

189 845

-6 689

-3,4

łódzkie

1 223 775

1 017 375

-206 400

-16,9

małopolskie

143 712

128 316

-15 396

-10,7

mazowieckie

1 449 167

1 313 249

-135 918

-9,4

opolskie

410 612

415 723

5 111

1,2

podkarpackie

160 655

122 538

-38 117

-23,7

podlaskie

350 749

332 358

-18 391

-5,2

pomorskie

657 231

654 542

-2 689

-0,4

śląskie

253 804

239 359

-14 445

-5,7

świętokrzyskie

239 701

219 921

-19 780

-8,3

warmińsko-mazurskie

668 899

596 387

-72 512

-10,8

wielkopolskie

3 175 000

2 505 592

-669 408

-21

zachodniopomorskie

486 094

728 701

242 607

49,9

Ogółem

11 266 700

10 141 863

-1 124 837

-10

 

Postępująca profesjonalizacja hodowli

W ostatnim roku hodowcy likwidowali stada trzody chlewnej niezależnie od ich wielkości. Znaczny spadek ich liczby dotyczył przede wszystkim małych hodowli. Zniknęło co drugie gospodarstwo liczące do 10 świń i co czwarte – od 11 do 100 świń. Najrzadziej likwidowane były stada powyżej 101 świń – ich liczba spadła o 15%.

Najmniejsze gospodarstwa zamykane były m.in. w wyniku decyzji administracyjnych dotyczących niespełnienia wymogów bioasekuracyjnych dla stref zagrożonych i zapowietrzonych ASF. Dodatkowo prowadzenie hodowli poniżej kilkuset świń obecnie jest jeszcze mniej opłacalne niż w poprzednich latach. W związku z sytuacją rynkową postępuje dalsza profesjonalizacja hodowli.

 

 

Stada trzody chlewnej w Polsce
(źródło: ARiMR)

06.01.2021

12.01.2022

1-5 szt.

24 384

11 577

6-10 szt.

13 737

8 344

11-100

11 101

7 829

16-20 szt.

7 142

5 102

21-30 szt.

10 602

7 708

31-40 szt.

6 447

4 932

41-50 szt.

4 454

3 423

51-100 szt.

10 411

8 238

101-1000 szt.

13 285

11 072

pow. 1000 szt.

2 076

1 952

Hodowle do 100 świń stanowią obecnie 81% liczby stad w Polsce, znajduje się w nich jednak jedynie 14% krajowego pogłowia. Z kolei hodowle powyżej 100 odpowiadają za 19% stad krajowych i 86% pogłowia. Jednocześnie w 2 tys. największych stad hodowana jest ponad połowa krajowego pogłowia świń.

 

Stada większe o 1/3

W połowie stycznia w jednym stadzie hodowanych było średnio 145 świń. Oznacza to, że w ciągu roku średnia wielkość stada zwiększyła się o 1/3. 20 lat temu, gdy hodowla trzody była niezwykle rozproszona, stada liczyły średnio 25 świń, czyli były prawie sześciokrotnie mniejsze.

Polska w porównaniu z krajami przodującymi w hodowli trzody chlewnej wciąż posiada małe stada. Stado w Niderlandach jest średnio 19 razy większe, a w Danii – 26 większe niż w Polsce.

 

 

Wyrażamy zgodę się na publikację całości lub części materiału z zastrzeżeniem wskazania źródła.

1 Wyjaśnienie danych: W analizie z 16 grudnia 2021 r. na podstawie danych ARiMR podaliśmy, że 30 listopada 2021 r. w woj. zachodniopomorskim było 456 tys. świń. Dane z 12 stycznia 2022 r. mówią już o 729 tys. sztuk. Wzrost ten nie dokonał się nie na przestrzeni 1,5 miesiąca, a dłuższego okresu. Jak wyjaśnia ARiMR, zmiana wynika z wprowadzeniem 29 grudnia 2021 r. do Systemu Identyfikacji
i Rejestracji Zwierząt
Zgłoszenia aktualizacji po kontroli dla świń. Zmiana po aktualizacji dotyczyła 281 850 świń.

 

 

Źródło: Gobarto Hodowca Sp. z o.o.

Mimo ogromnych wyzwań rynkowych i gospodarczych związanych z pandemią, branża piwowarska pozostaje silnym i stabilnym sektorem polskiego przemysłu.

4. edycja „Ferii z ekonomią" już trwa. Od 17 stycznia uczniowie 7. i 8. klas podstawowych z 65 szkół z  całej Polski zgłębiają wiedzę z zakresu ekonomii, aktywnie uczestnicząc w projekcie edukacji ekonomicznej, realizowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Strona 9 z 251

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…