Planowane ułatwienia w obrocie ziemią w 2018r.

11 listopad 2017
(0 Głosów)
Autor 
Rząd planuje ułatwienia w zakupie ziemi rolnej

Projekt zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego przewiduje możliwość zakupu ziemi rolnej przez uczelnie publiczne, państwowe i samorządowe osoby prawne na cele publiczne oraz spółki prawa handlowego. Wymagana jednak będzie zgoda dyrektora KOWR.

Ministerstwo rolnictwa przygotowało propozycję zmian do przepisów regulujących zakup ziemi rolnej w Polsce. Nowe rozwiązania dotyczące obrotu ziemią rolną zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został w czwartek skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag wyznaczono do 30 listopada 2017 r.

Ziemie rolne w pierwszej kolejności dla rolników

Projekt nie narusza podstawowego założenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jakim jest ochrona polskiej ziemi rolnej i zapewnienie zakupu ziemi rolnej, w pierwszej kolejności przez rolników w celu powiększenia i tworzenia gospodarstw rodzinnych. Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników, a także uwzględniają znaczną część wniosków przekazywanych przez różne organizacje rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby fizyczne i prawne oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) - poinformował  resort rolnictwa.

Ułatwienia w zniesieniu współwłasności w przypadku rozwodu

Najbardziej istotne zmiany dotyczące ziemi rolnej dotyczą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Autorzy projektu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego proponują:
- ułatwienie w zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
- rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o rodzeństwo rodziców, pasierba, zięcia oraz synową; wyłączenie spod ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnej przypadku gdy nabycie to następuje w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

Możliwe będzie także nabywanie ziemi rolnej przez: uczelnie publiczne na cele dydaktyczne; państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne; spółki prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia. Zgodę na zakup nieruchomości rolnej będzie musiał wydać dyrektor KOWR.


Doprecyzowany ma być tryb postępowania oraz przesłanki, na podstawie których dyrektor KOWR będzie mógł wyrazić zgodę na zakup nieruchomości rolnej. M.in. projekt określa wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody oraz wskazanie sposobu udokumentowania braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolników indywidualnych, osób bliskich, Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W nowych przepisach dopuszcza się możliwość sprzedaży lub oddania nieruchomości rolnej w posiadanie przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia w przypadku, gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy będąca rolnikiem indywidualnym lub młodym rolnikiem urządzającym gospodarstwo rolne. Taka zgoda będzie musiała być wyrażona przez dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej.

Projektodawcy proponują ponadto wyłączenie stosowania prawa pierwokupu akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz prawa nabycia nieruchomości rolnych od spółek osobowych, które posiadają nieruchomości rolne o łącznej powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Źródło: Kurier PAP

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…