Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014
Wyróżniony

16 marzec 2015
(0 Głosów)
Autor 

Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy zysku netto na poziomie 265 mln zł (oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych zysk netto w roku 2013 wyniósł 245 mln zł). W ujęciu do roku ubiegłego poprawie uległ również wynik EBITDA o blisko 100 mln zł osiągając w roku 2014 poziom 822 mln zł. - Analiza sprzedaży z perspektywy podziału przychodów wg kluczowych biznesów wykazuje znaczący przyrost w segmencie.

 

Chemia głównie wskutek niskiej bazy 2013 będącej efektem niepełnego ujęcia sprzedaży Siarkopolu w poprzednim roku (konsolidacja Siarkopolu rozpoczęła się w IV kwartale). Kluczowe segmenty Nawozy i Tworzywa zachowały poziom sprzedaży porównywalny z rokiem ubiegłym. Z perspektywy podziału na regiony odnotowaliśmy 3 proc. wzrost udziału eksportu w łącznej wartości sprzedaży. Z jednej strony to znalazło swoje odzwierciedlenie w przyrostach kosztów sprzedaży a z drugiej pozwoliło zrealizować relatywnie wyższą marżę, zwłaszcza dla transakcji dolarowych w IV kwartale – komentuje wyniki Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Grupy Azoty.

Analiza wyników i marż poszczególnych biznesów wykazuje w dalszym ciągu dominujący udział Segmentu Nawozów w rentowności całej grupy kapitałowej. W ujęciu rok do roku utrzymany został poziom rentowności EBITDA, wynoszący blisko 11 proc. głównie wskutek oszczędności kosztowych zrealizowanych na zakupach kluczowych surowców (gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej) i energii. Pozwoliło to ograniczyć efekt spadku cen praktycznie wszystkich kategorii produktowych (głównie mocznika, siarczanu amonu oraz nawozów NPK), pokrywając także konieczne do poniesienia koszty sprzedaży, związane ze wspomnianym zwiększonym udziałem sprzedaży eksportowej. Segment Tworzywa przy zachowaniu porównywalnych poziomów sprzedaży oraz kosztów sprzedaży i kosztów zarządu, wygenerował poprawę marży z -8 proc. do -2 proc. Poprawa nastąpiła głównie wskutek maksymalizacji produkcji i wzrostu sprzedaży wolumenowej przy niższych kosztach surowców energetycznych. Segment Chemia pomimo realizacji wyższej sprzedaży (pełne ujęcie sprzedaży Siarkopolu) wykazał spadek marzy EBITDA do poziomu 45 mln zł z 71 mln zł w roku 2013. Główną przyczyną tego spadku było ujęcie w wyniku IV kwartału odpisu aktualizującego majątek w kędzierzyńskiej Spółce na kwotę 40 mln zł. Patrząc na oczyszczony wynik o ww. zdarzenie segment zanotował przyrost marży EBITDA głównie wskutek niższych kosztów surowcowych oraz lepszej koniunktury cenowej na rynku siarki granulowanej (przeznaczonej na eksport). Inwestycje Grupy Azoty w roku 2014 Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Grupę Azoty w roku 2014 wyniosły 572  mln zł. Na inwestycje związane z rozwojem biznesu wydano 237 mln zł, na inwestycje związane z utrzymaniem biznesu 179 mln zł. W roku 2014 inwestycje mandatowe wyniosły 89 mln zł, a zakupy dóbr gotowych 66 mln zł. Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty w 2014 roku   

W roku 2014 w tarnowskiej Spółce (Jednostka Dominująca) rozpoczęto realizację dwóch kluczowych inwestycji tj. projektu budowy nowej Wytwórni Poliamidów II 80 tys. ton/rok (łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 320 mln zł) oraz projektu Instalacji Granulacji Mechanicznej (141 mln zł). Do najważniejszych inwestycji realizowanych w puławskiej Spółce należały zakończone instalacje: produkcji płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (całkowite nakłady 69,5 mln zł) oraz stokaż amoniaku (108,5 mln zł). Ponadto realizowano instalację produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (w roku 2014 poniesiono nakłady 98 mln zł z 137,5 mln zł) oraz rozbudowywano sieć zbiorników do sprzedaży RSM. W Policach do najważniejszych inwestycji realizowanych w roku 2014 należały: modernizacja reaktorów syntezy amoniaku (w roku 2014 poniesiono nakłady w wys. 10,5 mln zł z 24 mln zł) rozbudowa instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych o dwa nowe reaktory (3,9 mln zł z 8,8 mln zł). Do ważniejszych inwestycji realizowanych w Grupie Azoty ZAK S.A. w 2014 roku należał I etap budowy „Nowej Elektrociepłowni” (w 2014 roku poniesiono nakłady 61 mln zł z 375 mln zł całkowitych nakładów). Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Puławy Puławska Spółka osiągnęła za rok 2014 r. zysk netto na poziomie 225 mln zł (305 mln zł w roku 2013) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 3,7 mld zł wobec 3,8 mld zł w roku ubiegłym. azot3                

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Police Policka Spółka osiągnęła za rok 2014 r. zysk netto na poziomie 61 mln zł wobec 45 mln zł w roku ubiegłym przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,4 mld zł (blisko 2,5 mld zł w roku 2013). azot4             

  Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn W ujęciu skonsolidowanym kędzierzyńska Spółka osiągnęła za rok 2014r. zysk netto na poziomie 111 mln zł (78 mln zł po odpisie aktualizacyjnym) wobec 85 mln zł w roku ubiegłym przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 2,1 mld zł (podobnie jak w roku ubiegłym). azoty5

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…