ARiMR przekazała realizację części działań z PROW 2014 - 2020 samorządom województw i Agencji Rynku Rolnego
Wyróżniony

01 czerwiec 2015
(0 Głosów)
Autor 

Realizacją 5 działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją wdrażającą dla całego Programu, będą się zajmowały samorządy województw, które otrzymały 3 działania oraz Agencja Rynku Rolnego, której powierzono 2 działania.

 ARiMR podpisała z tymi podmiotami umowy, w których określone są zasady współpracy przy wdrażaniu tego Programu, a także szczegółowy zakres i sposób realizacji, powierzonych im przez Agencję, zadań.

Uroczyste podpisanie umów przez Prezesa ARiMR Andrzeja Grossa z marszałkami województw oraz Prezesem Agencji Rynku Rolnego odbyło się 28 maja w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Otwierając uroczystość Prezes ARiMR Andrzej Gross, po powitaniu przybyłych na nią przedstawicieli urzędów marszałkowskich, Prezesa Agencji Rynku Rolnego Radosława Szatkowskiego oraz Dariusza Niecia dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich z MRiRW, powiedział m.in.:

- Szanowni Państwo, spotykamy się w wyjątkowym momencie, minęło 25 lat od momentu reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego. Reforma samorządowa nie bez powodu uważana jest za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Udowodniliście Państwo, że potraficie trafnie inwestować w przedsięwzięcia rozwojowe i skutecznie wykorzystywać posiadane fundusze, efektywnie sięgać po pieniądze z Unii Europejskiej - także za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Samorząd terytorialny stał się symbolem wzorowego gospodarowania i dobrej współpracy. Wyzwolił wielką energię, pomysłowość i potencjał Polaków. To ogromnie cieszy, że w samorządzie działa aktywnie na rzecz swoich środowisk tak wielu dynamicznych i przedsiębiorczych ludzi, w tym również marszałków województw. Tworzycie Państwo cenny dorobek, ułatwiający życie mieszkańcom wielu środowisk. Istnienie polskiej administracji lokalnej charakteryzuje duża innowacyjność. Jestem przekonany, że sukcesy Polski ostatnich lat nie byłyby możliwe bez zaangażowania środowiska samorządowego. Jeszcze raz podkreślam z perspektywy czasu, mogę z całą pewnością stwierdzić, że ze wszystkich reform, reaktywacja samorządu terytorialnego stała się największym sukcesem Polski - Prezes Andrzej Gross wszystkim Samorządowcom życzył zadowolenia z pełnienia doniosłej społecznie roli, wytrwałości i powodzenia w podejmowanych działaniach. Bardzo wysoko ocenił też współpracę ARiMR z Agencją Rynku Rolnego i wyraził nadzieję, że będzie się ona układała w ten sposób także w kolejnych latach.

Następnie głos zabrała Beata Jekiełek dyrektor Departamentu Działań Delegowanych w ARiMR. Do kompetencji tego departamentu należy m.in. współpraca z podmiotami zewnętrznymi, które wdrażają część działań z unijnych programów pomocowych dla rolnictwa. W poprzedniej perspektywie finansowej, takim programem był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, a 6 jego działań, tzw.działania delegowane, wdrażały samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

DSC_0195 (1024x702)

W tej perspektywie finansowej tzw. działania delegowane z PROW 2014 - 2020 będą wdrażane również przez trzy podmioty zewnętrzne. Na razie znane są dwa z nich - samorządy wojewódzkie i Agencja Rynku Rolnego, trzeci podmiot zostanie wybrany przez ARiMR w kolejnym etapie. Przekazanie niektórych działań z PROW 2014 - 2020 samorządom województw, czy Agencji Rynku Rolnego oznacza w praktyce, że te podmioty wezmą na siebie część zadań związanych z ich wdrożeniem. Będzie to polegało m.in. na wyłonieniu przez samorządy województw czy Agencję Rynku Rolnego beneficjentów, którzy spełniają warunki do przyznania im wsparcia w ramach PROW 2014-2020, a także skontrolowanie, czy właściwie wykorzystali otrzymaną pomoc. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie natomiast należało wypłacanie wskazanym przez te podmioty beneficjentom środków finansowych i czuwanie nad ich poprawnym wydatkowaniem. Jak jednak zaznaczyła pani dyrektor Beata Jekiełek, to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie instytucją odpowiedzialną za realizację działań delegowanych. To oznacza nadzór ARiMR nad działaniami delegowanymi począwszy od ich wdrożenia, aż po rozliczenie. Samorządy województw będą realizowały następujące działania z PROW na lata 2014-2020:

*Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalenia gruntów rolnych); *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi); *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji). Z kolei Agencja Ryku Rolnego będzie,  w ramach PROW 2014 - 2020, zajmowała się dwoma działaniami: *Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych; *Współpraca. W ramach tych działań samorządy województw i Agencja Rynku Rolnego będą wykonywać następujące zadania:

*prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym obsługę wniosków, przeprowadzanie ich kontroli administracyjnych, dokonywanie wyboru operacji oraz zawieranie i zmianę umów lub informowanie o odmowie jej przyznania; *ocenę postępowań o zamówienia publiczne; *przeprowadzanie m.in. kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz innych kontroli; *zatwierdzanie płatności na rzecz beneficjentów; *zapobieganie, wykrywanie i usuwanie nadużyć finansowych i nieprawidłowości; *rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia prawa, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołań w sprawach o ustalenie nienależnych kwot pomocy Większość działań delegowanych w ramach PROW 2014 - 2020, jest doskonale znana samorządom województw, bowiem podobne formy pomocy były już realizowane w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach PROW 2007 - 2013. W nowej perspektywie są jednak też zupełnie nowe formy pomocy. Jedną z nich jest wsparcie przeznaczone na budowę lokalnych dróg. Innym także nowym rodzajem wsparcia jest, powierzone do realizacji Agencji Rynku Rolnego, działanie "Współpraca". To działanie będzie polegało na udzielaniu wsparcia na tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz na realizację projektów dotyczących nowych produktów, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Na zakończenie spotkania z przedstawicielami samorządów województw i Agencji Rynku Rolnego prezes ARiMR Andrzej Gross poinformował, które działania z nowego PROW 2014 - 2020 będą uruchamiane w pierwszej kolejności. Wśród nich znalazły się m.in. pomoc dla młodych rolników i działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych". Szybko też ma być uruchomione dofinansowanie w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" - którego realizacje ma "w swoich rękach" Agencja Rynku Rolnego.

DSC_0278 (1024x558)

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…