II Ogólnopolski Kongres Młodych Rolników
Wyróżniony

25 czerwiec 2014
(0 Głosów)
Autor 

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego w dniu 14. 06. 2014 r. zorganizował II Ogólnopolski Kongres Młodych Rolników. W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie licznie zebrali się młodzi rolnicy - członkowie Związku, reprezentujący wszystkie województwa oraz przedstawiciele wielu instytucji i firm, których obszarem działania jest rolnictwo.

 

Zgromadzeni, podczas spotkania mieli okazję do wymiany poglądów oraz uzupełnienia wiedzy dotyczącej przede wszystkim Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz systemu płatności bezpośrednich. Jako element przewodni Kongresu, Projekt PROW 2014-2020 ukierunkowany został na wzmocnienie konkurencyjności

 logos

rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz podniesienie jakości całego sektora rolniczego. Co istotne z punktu widzenia młodych rolników, projekt PROW zakłada kontynuację szerokiego wsparcia tej grupy (premie dla rozpoczynających prowadzenie działalności rolnej). Przewidziano również szereg rozwiązań wzmacniających gospodarstwa młodych rolników. Dzięki zaangażowaniu podmiotów uczestniczących w procesie tworzenia PROW 2014-2020 w ww. działaniach, premiowane będą operacje służące przekazaniu gospodarstwa na rzecz młodego rolnika. Zwraca się również uwagę na to, że z nowej perspektywy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" młodzi rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na poziomie 60% kosztów kwalifikowanych, tj. o 10% więcej niż w perspektywie finansowej 2007-2013. I choć jest to projekt MRiRW, to wykładnię planu działań i ich realizację zlecono ARiMR. To właśnie reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawili podczas spotkania główne założenia i plany prac, które będą realizowane w ramach projektu.

Kongres oficjalnie otworzył Przewodniczący ZK ZZCNMR Tomasz Łukomski, który wraz z Wiceprzewodniczącym ZK ZZCNMR Albertem Dziurą kierował obradami. O niekwestionowanej randze Kongresu świadczy obecność znamienitych gości, którzy wygłosili przemówienia oraz uczestniczyli w debacie. Wśród nich znaleźli się m.in. Zofia Krzyżanowska - Radca Generalny w MRiRW, Joanna Czapla - Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW, Edyta Wieczorkiewicz-Dudek - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, Artur Ławniczak - Burmistrz Gminy i Miasta Szadek, były Wiceminister MRiRW oraz dawny Przewodniczący ZK ZZCNMR. 3 sggw

Prezentacje i przemówienia zaprezentowane przez gości stały się punktem wyjścia do żywiołowej debaty, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników oraz zgromadzeni na sali słuchacze. Ponadto Kongres stał się okazją do prezentacji działalności dla takich organizacji jak: Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystawcy zaprezentowali swoje stoiska promocyjno-informacyjne, które przyciągnęły uwagę zebranych na spotkaniu uczestników. Równolegle z Kongresem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało piknik pod hasłem Poznaj dobrą żywność. W ramach tego wydarzenia w ogrodach SGGW zaprezentowano żywność wyróżnioną znakami jakości, zorganizowano wystawę zabytkowych maszyn rolniczych oraz wystawę zwierząt, a także przedstawiono oferty gospodarstw agroturystycznych. Druga edycja Kongresu pokazała niesłabnące zainteresowanie przyszłością polskiego rolnictwa oraz działania młodych rolników. Sukces II Ogólnopolskiego Kongresu Młodych Rolników jest dowodem na dynamiczny rozwój Związku. 1 sggw4 sggw5 sggw

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…