Konferencja ZZCNMR w województwie łódzkim
Wyróżniony

12 maj 2015
(0 Głosów)
Autor 

Głównym celem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Te i inne problemy współczesnego rolnictwa zostały szczegółowo omówione podczas Konferencji zorganizowanej przez

3 struktury ZZCNMR, funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego. W dniach 24-25 kwietnia 2015 r. w miejscowości Kamion (gmina Wierzchlas) odbyła się Konferencja dotycząca wdrażania PROW na lata 2014 – 2020 zorganizowana przez biuro Zarządu Krajowego Związku. W organizację Konferencji włączyli się także przedstawiciele struktur ZZCNMR z terenu województwa łódzkiego. Władze Zarządu Krajowego Związku reprezentowali członkowie Prezydium Zarządu Krajowego ZZCNMR na czele z Przewodniczącym Tomaszem Łukomskim, Wiceprzewodniczącymi – Albertem Dziurą i Piotrem Kasprzakiem oraz Sekretarzem Zarządu Radosławem Nienartowiczem. Konferencja, która w znacznej mierze skupiła się wokół problematyki najnowszego PROW, była także doskonałą okazją do integracji przedstawicieli organizacji i środowisk rolniczych oraz około rolniczych, a także władz samorządowych województwa łódzkiego. Co jednak najważniejsze, Konferencja zgromadziła i włączyła do dyskusji ponad 50 młodych rolników, przedstawicieli grup producenckich oraz aktywnych uczestników rynku rolniczego, do których skierowany jest program PROW i którzy – dzięki kompleksowemu przedstawieniu jego czołowych założeń przez przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – są jego potencjalnymi adresatami. Warto przypomnieć, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 został opracowywany na1 podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Będzie on realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Jak podaje MRiRW, planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego, co stanowi ogromną szansę dla rozwoju polskiego rolnictwa jako całości, ale także korzyść dla poszczególnych gospodarstw (w tym gospodarstw młodych rolników). Paweł Ściański – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przybliżył założenia Programu, odpowiedział także na wiele pytań i wątpliwości zgromadzonych podczas Konferencji uczestników. Wszystko to pokazuje, jak istotną rolę dla naszych działaczy i przedstawicieli młodych rolników pełnią podobne spotkania – są one nie tylko okazją do integracji środowiska, ale przede wszystkim szansą na pozyskanie wartościowej wiedzy, którą młodzi rolnicy będą mogli wykorzystać w celu rozwoju swoich gospodarstw.

24

ZZCNMR

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…