Informacje (247)

Informacje

Analitycy rynku rolno-spożywczego Banku Zachodniego WBK szacują, że eksport sektora rolno-spożywczego w tym roku może wzrosnąć o 5-6,5 proc. r/r i osiągnąć wartość nawet 23,3 mld euro. Dynamika z I półrocza na poziomie 6 proc. obniży się w II półroczu do 4-5 proc. za sprawą spadku tempa eksportu zbóż.

Tylko do 26 października br. gminy i powiaty mogą ubiegać się o pożyczki na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych z zakresu: budowy i modernizacji placówek oświatowych, dróg wiejskich, zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, oraz zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach XVI edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, realizowanego przez Fundację

Wnioski o przyznanie pomocy w związku ze stratami wywołanymi przez suszę można było składać w ARiMR do 30 września. Agencja zakończyła weryfikację wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, którym tegoroczna susza zniszczyła w znacznym stopniu plony oraz plantatorom czarnej porzeczki, którzy z powodu niskich cen ponieśli straty finansowe.

Prezentacja raportu pt. "Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności", kierunki kształcenia w sektorze rolno-spożywczym oraz kwestie związane z Dyrektywą Azotanową – to najważniejsze punkty V Konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”, która zakończyła się w Puławach. Najważniejszym wydarzeniem konferencji była oficjalna publikacja drugiego już raportu Centrum Kompetencji Puławy: „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”. – Tym raportem chcemy wywołać dyskusję nad modelem rozwoju polskiego rolnictwa w przyszłości. Rolnictwo, wraz z przemysłem spożywczym, tworzą̨ dziś kluczowy sektor naszej gospodarki.

Ponad 13 mld euro zasili polskie rolnictwo w nowej perspektywie UE. Potencjalni beneficjenci będą musieli jednak mieć także wkład własny i to banki spółdzielcze będą odgrywać dużą rolę we współfinansowaniu tych projektów. Decyzję o przyznaniu finansowania mają bankom ułatwić analizy rynków rolnych dostarczane przez Fundację

Na konferencji prasowej 21 października prezes KRUS Artur Brzósko oświadczył, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników wypełni programy finansowe dotyczące opieki zdrowotnej. 1. „PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ USG DLA OSÓB OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM ROLNIKÓW” Badania realizowane w mobilnych gabinetach USG po uprzedniej rejestracji na bezpłatnej infolinii nr tel. 800 177 333. Termin: 14 września - 30 października 2015 r. Zasięg: województwa - mazowieckie, lubelskie i podlaskie - łącznie 90 miejscowości. Planowana liczba badanych - 3420 osób (38 osób dziennie).

14 października w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Grupa Azoty i AGH, w obecności Ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego, podpisały porozumienie dotyczącego o współpracy nad technologią zgazowania węgla.

Na dofinansowanie inwestycji przedsiębiorców w poprawę warunków pracy ZUS przeznaczy w tym roku blisko 27 mln zł, z czego do tej pory wydano 12 mln zł. Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na 90-proc. dofinansowanie budżetu projektu, największe firmy – nawet do 500 tys. zł. Wartość najdroższego projektu dofinansowanego przez ZUS sięgnęła 300 tys. zł. Od początku roku wpłynęło ponad 2 tys. wniosków.

– Program dofinansowania płatników składek adresowany jest do tych, którzy zatrudniają przynajmniej jednego

Agencja Thomson Reuters umieściła DuPont na liście 100 najbadziej innowacyjnych firm 2015 r. w skali całego globu (2015 Top Global Innovators). Oznacza to, że DuPont piąty rok pod rząd trafia do tego prestiżowego rankingu. Wyróżnienie przyznawane jest firmom i instytucjom na całym świecie, które w swej działalności kierują się duchem innowacyjności – tworzą nowe technologie i wdrażają je poprzez komercjalzację.

Opłata miejscowa, nazywana także klimatyczną to dla ponad 250 samorządów znaczące źródło dochodów. Kiedy i za co może ją pobierać gmina? Kto ustala opłatę i ile wynoszą maksymalne stawki?

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w ubiegłym roku opłatę miejscową pobierało 239 gmin, a dochody ogółem wykonane z tego tytułu wyniosły 29,8 mln zł. Opłatę pobierało także 25 miast (w tym 6 miast na prawach powiatu), z czego uzyskały 14,7 mln zł wpływów.

Jak informuje resort, w 2015 r. górna granica stawki opłaty miejscowej wynosi 2,20 zł, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach

Strona 4 z 18

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…