Strategia zwalczania grypy ptaków zaczyna przynosić dobre efekty, ale niezbędne jest wprowadzenie pewnych korekt – zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

 

Samorząd rolniczy zwrócił się do Ministra Środowiska o wprowadzenie zmian w przepisach o ochronie przyrody, aby umożliwić rolnikom uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych i stawach przez ptaki chronione.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował na spotkał się w Słupsku z rolnikami, że jest już dostępna kwota 500 mln zł dla rolników którzy mają sporządzone i zatwierdzone przez wojewodę protokoły suszowe. Wnioski o odszkodowanie będzie można składać w ARiMR od września.

Rozprzestrzeniający się wirus ASF zagraża całej branży wieprzowiny w Polsce. Choroba wykrywana jest nie tylko w małych gospodarstwach. Obecna sytuacja stanowi realne zagrożenie dla skoncentrowanej produkcji trzody chlewnej z powiatu żuromińskiego oraz woj. łódzkiego.

Z inicjatywy byłego marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego Komisja zasobów naturalnych Komitetu Regionów przyjęła informację na temat ASF. Jest ona apelem do UE m.in. o zwiększenie finansowania na walkę z tą chorobą.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 1,7 mln zł na ochronę upraw i zwierząt hodowlanych przed negatywnymi skutkami działań wilków i bobrów. Oba te gatunki potrafią być szkodliwe dla rolników i znajdują się pod prawną ochroną.

W Polsce dynamicznie rośnie liczba wilków, więc wzrasta też liczba odszkodowań wypłacanych za szkody przez nie wywołane. Dosyć szybko rośnie również liczba bobrów. Mniej intensywnie wzrasta populacja niedźwiedzi oraz rysi.

Na konta rolników trafiło już 681 mln zł w ramach wypłaty rekompensat za straty w uprawach i hodowli ryb wywołane tegoroczną suszą.

Strona 1 z 2

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…