KRIR proponuje zmiany w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”

07 listopad 2017
(0 Głosów)
Autor 
Gospodarstwo rolne Fot.zycierolnika.pl

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycje zmian dotyczące przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach programu rolnicy mogą ubiegać się o finanse na np. rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego lub  bydła mięsnego.  

 

Regionalizacja i dodatkowa pula rezerw finansowych

Pierwszą proponowaną zmianą jest wprowadzenie regionalizacji poddziałania, z uwagi na odmienną strukturę gospodarstw i profile produkcji w poszczególnych województwach. Zarząd KRIR zaproponował także stworzenie rezerwy środków finansowych, które mogłyby zostać rozdysponowane w przypadku wyjątkowego zainteresowania poddziałaniem i wyczerpania środków w danym województwie.

 

Ujednolicenie obszarów

Należałoby rozważyć także ujednolicenie obszarów a, b, c i d i przeprowadzanie naboru łącznie, w ramach jednego obszaru. Z dotychczasowych danych wynika, że największa popularnością cieszył się obszar d (97% wszystkich składanych wniosków), w związku z czym kwota zaplanowana na ten obszar okazała się niewystarczająca. Jeżeli zatem przeprowadzony zostałby jeden nabór, bez podziału na obszary, można byłoby wykorzystać środki, które przeznaczono na obszary a-c, a nie zostały wykorzystane.

 

Ciągły nabór na operacje związane z budownictwem

Ponadto, zaproponowano przeprowadzanie ciągłego naboru wniosków na operacje związane z inwestycjami budowlanymi. Dotychczasowa praktyka ogłaszania naboru wniosków np. przez 30 dni często nie pozwala rolnikowi złożyć kompletu dokumentu, zawierającego np. pozwolenie na budowę, którego uzyskanie wymaga czasu.

Samorząd rolniczy argumentuje, że rolnicy nie są też w stanie uzupełnić wniosku w tym zakresie we wskazanych terminach. Ponoszą koszty przygotowania wniosku, a z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne, wymagane przy inwestycjach budowlanych, wnioski zostają odrzucane jako niekompletne. Rolnicy nie mogą skorzystać z dofinansowania lub zmuszeni są czekać długi czas na kolejny nabór. Przeprowadzanie ciągłego naboru wniosków w tym zakresie wyeliminowałoby ten problem.

Aby zachować ranking wniosków przy ocenie, zdaniem samorządu rolniczego, należałoby określić stałą liczbę punktów, po uzyskaniu których wnioskodawca otrzymałby dofinansowanie. Jasne kryterium punktowe pozwoliłoby wielu rolnikom, którzy nie mogą osiągnąć założonego progu, na uniknięcie kosztownej procedury przygotowania wniosku.

 

Mniej punktów za bycie młodym rolnikiem

Zarząd KRIR wyszedł również z inicjatywą rozpatrzenia możliwości zmniejszenia ilości punktów przyznawanych za spełnienie kryterium młodego rolnika do 1 pkt.

- Obecne 4 pkt, przy uzyskaniu dofinansowania od 5 pkt w woj. mazowieckim w zasadzie uniemożliwia otrzymanie dofinansowania przez wnioskodawców niespełniających tego kryterium - argumentuje KRIR.

Wwprowadzenie dodatkowych punktów (np. 1 pkt) za prowadzenie produkcji zwierzęcej zachęci wnioskodawców do rozszerzania profilu gospodarstw. Zdaniem samorządu rolniczego także wnioski, które zostały zaakceptowane, a nie otrzymały dofinansowania z uwagi na brak środków powinny otrzymywać dodatkowy punkt, ponieważ wnioskodawcy raz już ponieśli koszty ich prawidłowego przygotowania i zostały one pozytywnie zweryfikowane.

 

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…