Budżety domowe Polaków pod lupą

23 wrzesień 2017
(0 Głosów)
Autor 
Fot. Pixabay.com

Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 r. były realnie wyższe o 4,3 proc. od wydatków z roku 2015.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej wszystkich grup społecznoekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce. Polskie rodziny osiągały wyższe dochody i równocześnie ponosiły większe wydatki. Wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami, co dało gospodarstwom domowym większe możliwości oszczędzania.

Wydatki Polaków

Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 r. osiągnęły wartość 1132 zł i były realnie wyższe o 4,3 proc. od wydatków z roku 2015, stanowiły 76,7 proc. dochodów (w 2015 r. - 78,7 proc.). Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1083 zł i były realnie wyższe o 4,5 proc. w stosunku do 2015 r. (w 2015 r. wzrost realny wydatków i wydatków na towary i usługi konsumpcyjne wyniósł 2,0 proc.).

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. uruchomiono świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) i stanowiło ono przeciętnie w gospodarstwach domowych otrzymujących to świadczenie 16,8 proc. dochodów rozporządzalnych na 1 osobę (na podstawie wyników za II-IV kwartał).

Małżeństwa z 3 lub większą liczbą dzieci nadal znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, jednak w 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa ich sytuacji dochodowej. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w tych gospodarstwach aż o 25,2 proc.

Miasto a wieś

Szybsze bogacenie się mieszkańców wsi niż miast powoduje, że różnice w sytuacji materialnej pomiędzy miastem a wsią zmniejszają się z roku na rok, jednak nadal pozostają dosyć istotne. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w miastach wzrósł w 2016 r. w stosunku do 2015 r. o 4,9 proc., a na wsi o 9,8 proc.

W okresie 2010-2016 widoczny jest wzrost wartości miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w stosunku do średniej dla Polski we wszystkich województwach poza województwem mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim. Największy wzrost wskaźnika dochodów wystąpił w województwie lubelskim (prawie o 7,0 p. proc.), a największy spadek w województwie mazowieckim (o prawie 14 p. proc.). GUS zwraca jednak uwagę, że Mazowsze jest regionem o najwyższej liczbie ludności i najwyższej wartości osiąganych dochodów.

W co inwestujemy

Poprawiło się wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, w tym nowej generacji - zwłaszcza w smartfon, telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny z MPEG-4, zmywarkę do naczyń oraz komputer z dostępem do Internetu i samochód osobowy. Utrzymała się tendencja spadkowa w ilościowym spożyciu większości podstawowych artykułów żywnościowych.

Nastąpił nieznaczny wzrost średniej powierzchnia użytkowa mieszkania. Przeciętne gospodarstwo domowe w 2016 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 77,2 m2, składające się z 3 pokoi (w 2015 r. 76,7 m2 i 2,9 pokoi).

Jak Polacy oceniają swoją sytuację materialną

W 2016 r., podobnie jak w roku poprzednim, ponad połowa badanych gospodarstw domowych oceniła swoją sytuację materialną jako przeciętną. Nastąpił wzrost odsetka gospodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako raczej dobrą albo bardzo dobrą (33,5 proc. gospodarstw domowych ogółem wobec 28,5 proc. w 2015 r.) oraz obniżył się odsetek gospodarstw postrzegających ją jako raczej złą albo złą (13,0 proc. wobec 15,7 proc. w 2015 r.).  

Źródło: Kurier PAP 

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…