Nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych

26 styczeń 2018
(0 Głosów)
Autor 
W projekcje ustawy proponuje się m.in. możliwość przejęcia zadłużenia przez KOWR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do publicznych konsultacji projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

W projekcie ustawy czytamy, że restrukturyzacją są objęte długi o charakterze pieniężnym podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, który:

- jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

- ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892),

- jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika i do rozporządzenia Komisji (UE) 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 702/2014”.

 

W projekcje ustawy proponuje się utworzenie nowych form pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych umożliwiających:

- udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

- udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

- udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych,

- przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Projektowana pomoc, z wyłączeniem pomocy polegającej na przejęciu zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, będzie wymagała zgłoszenia do Komisji Europejskiej – podaje Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej.

Projekt ustawy można zobaczyć tutaj

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…