Powstał projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa

19 październik 2018
(0 Głosów)
Autor 
Celem Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa jest wsparcie sektora rolno-spożywczego poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych

Utworzenie Funduszu zapowiedzieli wczoraj w Łysomicach dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

- Chcemy, aby polskie rolnictwo liczyło się na świecie. Innowacyjność ma pomóc wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa. Utworzenie Funduszu bardzo dobrze pokazuje jaka jest rola Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - zwrócił uwagę szef resortu rolnictwa.

Celem Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa jest wsparcie sektora rolno-spożywczego poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie. Przychody Funduszu mają stanowić środki finansowe pochodzące z wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Uzupełnieniem finansowania funduszu byłyby dotacje z budżetu państwa.

 

Współpraca między światem nauki a rolnictwem

Fundusz ma być krajowym narzędziem finansowym, wspierającym i stymulującym ciągły rozwój i doskonalenie polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Będzie też wzmacniać współpracę pomiędzy światem nauki, rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym. Beneficjentami projektów finansowanych ze środków FIRR będą przedsiębiorcy z obszarów wiejskich oraz rolnicy, jednostki naukowe i badawcze, instytucje otoczenia biznesu, a także organizacje branżowe.

Wsparcie wybranych projektów

Wsparcie ze środków Funduszu będzie przyznawane przez KOWR na podstawie pisemnej umowy w formie refundacji, części lub całości kosztów kwalifikowanych projektów. Zawarcie umów poprzedzało będzie ogłoszenie przez KOWR otwartych konkursów na wybór projektów. Projekty będą musiały spełniać wymagania określone w programach opracowanych przez KOWR i zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Fundusz. Należy wyjaśnić, że Komitet Monitorujący Funduszy to grono kilkunastu osób powołanych przez ministra rolnictwa spośród ekspertów z różnych dziedzin i specjalności.

Przewiduje się, że wejście w życie ustawy o Funduszu Innowacji i Rozwoju nastąpi 1 stycznia 2019 roku.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…