Polski rynek konopi charakteryzuje duży rozwój. W ubiegłym roku areał upraw zgłoszonych do dopłat z ARiMR zwiększył się prawie dwukrotnie (o 1,5 tys. ha). Eksperci są zdania, że uprawy do celów przemysłowych mogłyby być objęte lżejszymi regulacjami, co znacznie pomogłoby branży.

Właściciele małych gospodarstw również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z 2019 roku. Nabór rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r. 

Producenci rolni, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składać już wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków,
który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.

Już niedługo oddziały regionalne ARiMR zaczną przyjmować wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych  lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową.

ARiMR będzie prowadzić nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Ten nabór przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o zmianie terminu naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W zeszłym roku ARiMR przekazała kołom gospodyń wiejskich łącznie 29,7 mln zł. W 2018 r. kwota ta wyniosła jedynie 16,3 mln zł. Najwięcej nowych kół powstało w Wielkopolsce.

Koła gospodyń wiejskich, które w 2019 roku wykorzystały przyznaną pomoc z ARiMR, muszą ją rozliczyć do 31 tycznia 2020 r. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje konieczność zwrotu przyznanych środków.

Strona 13 z 24

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…