Termin składania wniosków o rekompensaty za rezygnację z hodowli świń został przedłużony do 31 października br.

Wprowadzana zmiana umożliwia rolnikom wliczenie do kosztów kwalifikowanych koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a nie jak dotychczas, od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Poszkodowani właściciele gospodarstw rolnych, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, muszą poinformować ARiMR o tym, że w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy.

ARiMR poinformowała, że kontrole gospodarstw zostały już zakończone. Postępowania wyjaśniające prowadzone są jedynie w przypadkach, w których rolnicy odwołali się od wyników kontroli, bądź stwierdzono nieprawidłowości. Takich przypadków jest kilkanaście w Polsce.

Realizacją 5 działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją wdrażającą dla całego Programu, będą się zajmowały samorządy województw, które otrzymały 3 działania oraz Agencja Rynku Rolnego, której powierzono 2 działania.

Strona 24 z 24

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…