Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła dziś wypłatę 70-procentowych zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 w pełnej wysokości.

Dzięki szczegółowym zdjęciom i danym z Kosmosu możliwa jest bieżąca kontrola upraw na poszczególnych obszarach. Zyskuje na tym ARiMR, która dotychczas nie dysponowała odpowiednimi narzędziami kontroli, dzięki kt®óym może przeciwdziałać wyłudzeniom unijnych dopłat do działek, które nie istnieją albo nie są uprawiane. Dane z satelitów, które krążą nad Ziemią w ramach programu Copernicus, mogą też wspierać nawożenie i nawadnianie upraw.

NIK przeanalizował sposób wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce. Wiąże się ona z nałożeniem nowych obowiązków i ograniczeń na prowadzących produkcję rolną m.in. w zakresie stosowania nawozów oraz konieczności dokonania kosztownych inwestycji związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych. Zdaniem NIK konieczne jest opracowanie rozwiązań mających na celu skuteczne wsparcie rolników w realizacji nowych obowiązków.


Termin składania wniosków został przesunięty do 31 października br. O pomoc mogą starać się zarówno rolnicy, w gospodarstwach których straty w wyniku suszy wyniosły 70 proc. i więcej, jak i ci, których uprawy uległy szkodom w przedziale od 30 proc. do mniej niż 70 proc. W pierwszej kolejności są rozpatrywane wnioski złożone przez bardziej poszkodowanych rolników.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przewidziano udzielenie wsparcia finansowego na inwestycje chroniące gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) czy powodzią. Wnioski o taką pomoc będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o pomoc suszową do 31.10.2018 r.

Producenci trzody chlewnej złożyli około 10 tys. wniosków o przyznanie pomocy na dostosowanie gospodarstw do wymogów programu bioasekuracji , które można było składać do 14 września.

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 - 2020.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…