PROW - poszkodowani rolnicy muszą zgłosić brak możliwości wywiązania się z umowy

20 sierpień 2017
(0 Głosów)
Autor 

Poszkodowani właściciele gospodarstw rolnych, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, muszą poinformować ARiMR o tym, że w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy.

Poszkodowani rolnicy, którzy zgłoszą takie zdarzenie w odpowiednim terminie, mogą zostać całkowicie lub częściowe zwolnieni z wykonania zaciągniętych zobowiązań. W przypadku działań PROW 2007-2013, za zgodą Agencji zmianie może ulec również termin ich wykonania.

Aby dokonać takiego zgłoszenia należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, jeżeli Beneficjent jest już w ich posiadaniu. Takim dokumentem może być protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez właściwego wojewodę. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosków.

W przypadku np. wsparcia otrzymanego na "Modernizację gospodarstw rolnych" wniosek taki wraz z załącznikami trzeba złożyć w następujących terminach:

• Beneficjenci PROW 2007-2013 - 10 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku;

• Beneficjenci PROW 2014-2020 - 15 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

Źródło: ARiMR

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…