Z powodu zadłużenia wiele gospodarstw rolnych traci możliwość dalszego prowadzenia produkcji rolnej. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy wsparcia zadłużonych rolników.

Przed współczesnym rolnictwem stoi bardzo wiele wyzwań. Są one związane z rosnącą liczbą ludności, większym zapotrzebowaniem na żywność, ochroną środowiska, a także wieloma innymi czynnikami.

Na pomoc ze strony Państwa mogą liczyć także właściciele gospodarstw rolnych położonych w obszarach Natura 200. Wspierane są inwestycje, które nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi dla tego obszaru.

Wprowadzana zmiana umożliwia rolnikom wliczenie do kosztów kwalifikowanych koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a nie jak dotychczas, od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Strona 2 z 2

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…