Trwają prace nad projektem maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw i zwierząt

28 listopad 2019
(0 Głosów)
Autor 
Ministerstwo rolnictwa przyjęło uwagi samorządu rolniczego

Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r. Samorząd rolniczy zawnioskował o pozostawienie stawek bez zmian, ponieważ odszkodowania byłyby zaniżone. Część uwag została rozpatrzona i przyjęta przez resort rolnictwa.

Propozycja znacznego zmniejszenia sumy ubezpieczenia dla zbóż z 13200 zł w 2019 r. do 10820 zł w 2020 r. uderzyłaby w producentów roślin zbożowych. Zdaniem samorządu jeszcze drastyczniej skutki proponowanej zmiany odczuliby producenci roślin warzywnych - zmniejszenie maksymalnej sumy ubezpieczenia z 171650 zł w 2019 r. do 105190 zł w 2020 r.  

Samorząd rolniczy w trosce o rolników zawnioskował o pozostawienie stawek na dotychczasowym poziomie. Zdaniem samorządu rolniczego plony kukurydzy przyjęte do wyliczenia stawki maksymalnej sumy ubezpieczenia są nieadekwatne do rzeczywistości. Realne plony kukurydzy należy zwiększyć do 10 t/ha.

Kolejną kwestią jest rozdzielenie grupy drzewa i krzewy owocowe na uprawy sadownicze (realny plon wynosi 40-50 t/ha) oraz uprawy jagodowe. Zasadne zdaniem samorządu jest zwiększenie maksymalnej sumy ubezpieczenia dla bydła przez urealnienie ceny za kg do minimum 7,50 zł.

Ponadto izby rolnicze zaproponowały wprowadzenie do wykazu roślin, do których przysługują dopłaty do ubezpieczenia dodatkowych upraw, takich jak: gorczyca na nasiona, trawy na materiał siewny, rośliny motylkowe drobnonasienne na materiał siewny i zioła.

 

Zmiany będą, ale nie wszędzie
Resort rolnictwa uwzględnił uwagi samorządu. Jedynie pominięto uwagę dotycząca rozdzielenia grupy drzew i krzewów owocowych. Nie może zostać uwzględniona z powodu braku delegacji ustawowej na takie rozbicie. Natomiast rozszerzenie katalogu upraw, do których przysługują dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia zostanie rozważone przy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Projekt rozporządzenia po uwzględnieniu uwag z konsultacji społecznych określa następująco maksymalne sumy ubezpieczenia w 2020 r. :

1) 1 ha upraw rolnych:
a.    13 200 zł – dla zbóż,
b.     8 470 zł – dla kukurydzy,
c.     10 200 zł – dla rzepaku i rzepiku,
d.     61 650 zł – dla chmielu,
e.     31 580 zł – dla tytoniu,
f.     171 650 zł – dla warzyw gruntowych,
g.     132 200 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
h.     62 050 zł – dla truskawek,
i.     46 180 zł – dla ziemniaków,
j.      9 040 zł – dla buraków cukrowych,
k.     14 000 zł – dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia:
a.     9 800 zł – dla bydła,
b.    12 300 zł – dla koni,
c.    700 zł – dla owiec,
d.    700 zł – dla kóz,
e.    1 560 zł – dla świń,
f.     53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
g.     65 zł – dla kaczek,
h.     250 zł – dla gęsi,
i.    129 zł – dla indyków,
j.    1330 zł – dla strusi.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…