Lokowanie farm fotowoltaicznych na terenach posiadajacych mpzp jest niedopuszczalne

20 luty 2020
(0 Głosów)
Autor 
Farmy miałyby być budowane na obszarach z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że trwają prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Niedopuszczalne jest stworzenie przepisów ingerujących w ustalenia obowiązujących planów miejscowych w sposób, który dopuści sytuowanie farm fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI, kiedy plan tego nie przewiduje.

Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej o zmianę przepisów w zakresie planowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych klas IV-VI.

Farmy miałyby być budowane na obszarach z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, co obecnie uniemożliwiają  przepisy. Argumentem za zaproponowaną zmianą przepisów jest możliwość okresowego wypasu owiec na terenie farm fotowoltaicznych.

Zobacz również >> Wypas owiec na terenie farm fotowoltaicznych dodatkowym argumentem za zmianą prawa

 

Farmy fotowoltaiczne na gruntach rolnych
Ministerstwo w odpowiedzi na apel samorządu rolniczego tłumaczy, że zmiana przepisów z poziomu ustawy, która dopuści do sytuowania farm fotowoltaicznych na terenach przewidzianych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na tereny rolnicze spowoduje, że na gruntach przewidzianych wyłącznie do produkcji rolniczej powstaną obiekty, których nie przewidziano na etapie sporządzenia planu.

Przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonuje się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Jeżeli z ustaleń planu miejscowego nie wynika wprost, że dopuszczalne jest usytuowanie farmy fotowoltaicznej, oznacza to, że taka inwestycja nie została oceniona pod względem oddziaływania na środowisko.

Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW ustala się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

- Proponowana zmiana naruszyłaby przepis art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). Wprowadzenie przepisu ustawowego, dopuszczającego sytuowanie farm fotowoltaicznych w sposób naruszający obecne ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, naruszałoby zasadę demokratycznego państwa prawa, art. 2 Konstytucji. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie, niedopuszczalne jest stworzenie przepisów ingerujących w ustalenia obowiązujących planów miejscowych w sposób, który dopuści sytuowanie farm fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI w przypadkach, gdy aktualne ustalenia planów miejscowych nie przewidziały takiego sposobu zagospodarowania terenu - tłumaczy Ministerstwo Rozwoju.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…