W bieżącym roku kwitnienie drzew i krzewów owocowych oraz roślin na plantacjach jagodowych było opóźnione, w zależności od regionu kraju, od kilku do nawet kilkunastu dni.

Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż ozimych jest mniejsza od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi ponad 4,2 mln ha (zmniejszenie o ok. 5,0%).

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat.

Cena skupu mleka w styczniu 2020 r. wyniosła 137,19 zł/1 hl i była niższa o 2,5% niż w  styczniu 2019 r. Zgodnie z danymi GUS cena ta w odniesieniu do grudnia 2019 r. była niższa o 1,8%.

GUS opublikował wstępne dane dotyczące pogłowia świń w grudniu 2019 r. W tym okresie wynosiło ono 11 215,5 tys., czyli wzrosło o 1,7% w  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach świń. Największy był w grupie warchlaków o 3,4%.

Zgodnie z danymi GUS w  grudniu 2019 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen jęczmienia, owsa i drobiu. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiu.

Zgodnie z danymi GUS produkcję warzyw gruntowych w 2019 roku oszacowano na ponad 3,8 mln t, tj. na poziomie ok. 6% niższym w porównaniu ze słabymi zbiorami roku ubiegłego.

GUS opublikował wynikowy szacunek płodów w 2019 roku. Zgodnie z danymi zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 6,5 mln t tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych aż o ok. 13%.

Strona 1 z 5

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…