26 kwietnia 2021r.. odbyła się nieformalna wideokonferencja ministrów rolnictwa UE. Polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Ministrowie rozmawiali o sytuacji na rynkach rolnych, WPR, dobrostanie zwierząt i polityce handlowej.

 Przyjęta przez Komisję Europejską Strategia „Od pola do stołu” zakłada ograniczenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich aplikacją o 50%.

Komisja Europejska przeprowadziła badania opinii publicznej wśród wszystkich krajów członkowskich, aby dowiedzieć się, co obywatele sądzą o podejmowanych przez Unię Europejską działaniach w zakresie wspólnej polityki rolnej.

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Refleksje dotyczące celów ekonomicznych założonych w projekcie Planu Strategicznego WPR, który jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych.

Nadal trwają negocjacje w sprawie budżetu na unijną perspektywę 2021–2027. Ich zakończenie jest możliwe jeszcze w tym roku. Do Polski ma trafić o 3 mld euro więcej, niż pierwotnie zakładano. Nadal jednak konieczne jest wyrównanie dopłat i wsparcie dla mniejszych gospodarstw.

Miodobranie z uli stojących na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi było okazją do przypomnienia pszczelarzom o prowadzonym przez KOWR „Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022” oraz omówienia Krajowego Planu Strategicznego.

Wyrównanie dopłat w UE kosztowałoby unijny budżet nawet ponad 20 mld euro – oszacował w rozmowie z PAP unijny komisarz desygnowany ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Pod hasłem wyrównania dopłat kryje się osiągnięcie poziomu średniej UE przez kilkanaście państw.

Strona 1 z 3

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…