Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 1 marca 2022 roku do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o umożliwienie przeznaczenia w ramach planowanej normy DKR 9 – Minimalny udział 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie wykorzystywanych na obszary i obiekty nieprodukcyjne, włączając w to grunty ugorowane – gruntów pod uprawę roślin przeznaczonych na biomasę.

Tegoroczny sezon uprawy kukurydzy na kiszonkę zaliczany jest do udanych. Był dla rolników uprawiających kukurydzę najlepszy, od co najmniej trzech lat.

Rola tytanu w uprawie jest bardzo szeroka. Aktywuje  on w roślinie naturalne procesy fizjologiczne, przez co są one bardziej intensywne i efektywne. Wyniki badań nad biostymulatorami zawierającymi tytan powinny zachęcić rolników do ich powszechniejszego stosowania.

Ten sezon, w porównaniu z ubiegłymi latami, był dla producentów biomasy najlepszy pod wieloma względami. Następuje stały wzrost cen, od dwóch lat wynoszący 20% rocznie.

Zmiany na rynku biomasy obserwowane są od połowy 2017 roku. Po kilkuletnim okresie zapaści, ciepłownie znowu są niezwykle zainteresowane pozyskiwaniem tego surowca.

KZP-PTCh wnioskuje o jednoznaczną wykładnię przepisów ustawy o odpadach. Prawidłowe stosowanie przepisów jest szczególnie ważne w ustaleniu obowiązków i odpowiedzialności podmiotów prowadzących działalność.

Zainteresowanie uprawą roślin energetycznych pojawiło się kilkanaście lat temu. Rolnicy bardzo chętnie zakładali plantacje, przede wszystkim wierzby. Entuzjazm niestety szybko ostygł. Dlaczego?

Obecnie na świecie dominują tendencję rozwijające autonomiczne pojazdy, wobec nich nie mógł przejść obojętnie Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…