System ubezpieczenia społecznego rolników jest odrębnym systemem ubezpieczeniowym w Polsce.  Zasady ustalania prawa i wypłaty emerytur rolniczych regulują przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.  z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1991 r.

Kwota zasiłku chorobowego wypłacana rolnikom za okres niezdolności do pracy w gospodarstwie wynosi zaledwie 10 zł za każdy dzień choroby. W ocenie Zarządu KRIR stawka jest rażąco niska.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od dnia 1 marca 2018 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2018 r. podlegają podwyższeniu. Emeryci i renciści dostaną więcej pieniędzy.

KRUS do 28 lutego 2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent.

Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę stałą lub okresową. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała zestawienie najważniejszych informacji.

KRUS przypomina o możliwości ubiegania się o wcześniejszą emeryturę. Rolnicy muszą jednak spełnić kilka koniecznych warunków.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…