Do 31 grudnia można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą

23 grudzień 2017
(0 Głosów)
Autor 
Rolnicy mogą ubiegać się o przejście na wcześniejszą emeryturę po spełnieniu warunków zwiazanych m.in. z wiekiem lub stażem ubezpieczenia

KRUS przypomina o możliwości ubiegania się o wcześniejszą emeryturę. Rolnicy muszą jednak spełnić kilka koniecznych warunków.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że rolnik do dnia 31 grudnia 2017 r. może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę. Musi jednak spełnić następujące warunki:

- ukończy wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna);

- będzie posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego;

- zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

O ile powyższe trzy warunki zostaną spełnione do dnia 31 grudnia 2017 r., rolnik uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli wniosek o ww. emeryturę złoży po tej dacie. W takim przypadku emerytura rolnicza będzie przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

 

Dokument potwierdzający zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej

Kasa informuje, że do wniosku rolnik powinien dołączyć dokument stwierdzający fakt zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, np. akt notarialny przenoszący własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę, umowę dzierżawy spełniającą warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. zawartą co najmniej na 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, z osobą nie będącą:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b) lub c).

Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt II UK 82/11), dopuszcza się również zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zobowiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej na tym gospodarstwie.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336).

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…